V návaznosti na námi zveřejněný článek o úmyslu internetových lékáren prodávat i léky na předpis (Rx) , jsme položili tři otázky Vladimíru Finsterlemu, předsedovi platformy ČAPIL (Česká asociace provozovatelů internetových lékáren z.s.).

Lékárna/ilustrační foto

Jaká je garance předepsaných podmínek skladování internetovou lékárnou v celém řetězci distančního výdeje tj. například zboží na poště?
Tuto garanci mají lékárny s povoleným internetovým výdejem již dnes v souvislosti s prodejem volně prodejných registrovaných léčivých přípravků. SÚKL totiž vyžaduje od všech lékáren, aby prokázaly garanci teplotního řetězce až do okamžiku předání pacientovi/zákazníkovi. Při nedostatečné garanci lékárna nezíská oprávnění poskytovat zdravotní služby, a tedy nemůže fungovat. V případě Lékárny.cz máme smluvně ošetřenu garanci teplotního řetězce s dopravci a pravidelně provádíme náhodná měření teploty zásilek na cestě k zákazníkovi, tzv. teplotními logy. Dokonce vybíráme i smluvní partnery ne podle ceny, ale podle schopnosti dodržet pravidla.  Pro tyto kontroly se záměrně vybírají období s extrémními teplotami (velká zima či teplo). Výsledky jsou zaznamenávány a kdykoliv doložitelné na vyžádání SÚKL.
Jak bude kompenzována absence fyzické odborné konzultace či nežádoucích účinků lékárníkem přímo při výdeji Rx?
Určitě nelze mluvit o ABSENCI – internetová lékárna má také možnosti, jak tuto odbornou konzultaci pacientovi poskytne. Je na svobodné volbě pacienta, kterou možnost informace zvolí – tak je to správně, protože každý člověk vyžaduje jiný přístup. Někomu vyhovuje osobní kontakt, jinému zase dostatek informací a podrobností. V současné době, kdy je umožněn pouze distanční výdej volně prodejných registrovaných léčivých přípravků, zákazník kdykoliv (tedy v kterékoli denní či noční hodině) najde ve svém uživatelském účtu na internetové lékárně příbalovou informaci ke svému léčivému přípravku. V ní má veškeré důležité informace pr o správné užití přípravku včetně dávkování a možných nežádoucích účinků. Zároveň má možnost konzultovat odborné dotazy s našimi zkušenými lékárníky emailem či po telefonu. Pro distanční výdej léků na předpis bude standard odborné konzultace samozřejmě vyšší, a to následovně:
Lékárník při výdeji připraví individuální písemnou informaci pro pacienta s doporučeným dávkováním včetně kontaktu pro případné doplňující dotazy na lékárníka. Tuto informaci zákazník obdrží:
– v tištěné podobě v rámci zásilky
– emailem
– bude ji mít kdykoliv dostupnou ve svém uživatelském účtu na Lékárně.cz
Náš systém pak díky historii nákupů u konkrétního zákazníka upozorní vydávajícího lékárníka na existenci případných kontraindikací či interakcí s jinými užívanými přípravky. V takovém případě se lékárník osobně spojí s pacientem, aby společně konzultovali další postup. Tento mechanismus informování považuji za komfortní a k zákazníkovi kontaktní.
V čem je přidaná hodnota internetových lékáren při distančním výdeji přípravků vázaných na recept?
Tu největší výhodu vidím ve výše uvedených možnostech informování pacienta. Ten má totiž kdykoli možnost připomenout si informace, které v kamenné lékárně dostane ve stručné podobě ústně a možná je po cestě domů částečně nebo zcela zapomene. Navíc se na nás může kdykoliv obrátit i zpětně s doplňujícím dotazem, také můžeme využívat informace z jeho minulých nákupů, aby dostal co nejpřesnější odpověď. Zároveň vyhodnocujeme i případné kontraindikace a interakce. Lékárník má při distančním způsobu výdeje na pacienta více času, protože nevidí frontu za tárou. Pacient naopak nemusí mít obavu sdělit svému lékárníkovi d� �věrné a mnohdy důležité informace, aniž by je nechtěně sdílel s ostatními pacienty, kteří čekají v lékárně za „diskrétní zónou“. V řadě případů jistě přivítá tuto diskrétnější formu komunikace i lékárník.
27.7.2016

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv