Jak komunikovat s umírajícím? Jak řešit nejčastější potíže, které provází nevyléčitelně nemocné pacienty? A jaká jsou specifika paliativní péče o děti? Nejen na tyto otázky odpovídá nová publikace Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči. Ta je určena především zdravotním sestrám a sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů. Skripta jsou dostupná zdarma v elektronické podobě, a to na stránkách www.mostkdomovu.cz/skripta.

Naděje/ilustrační foto

„Skripta vznikla z potřeb praxe. Pravidelně se setkáváme s tím, že lékaři a sestry v nemocnicích nemají o paliativní péči dostatek informací, protože se tématu nevěnuje ve školách příliš pozornosti. Mnohdy tak neumí s nevyléčitelně nemocným pacientem vhodně komunikovat nebo mu doporučit další postup po konci tzv. kurativní léčby (například chemoterapie), která už pacientovi nedokáže pomoci. Pacienti tak leckdy nevědí, co dál – netuší, jak jim paliativní péče může pomoci zachovat kvalitu života i v jeho závěru,“ vysvětluje okolnosti vzniku publikace jeden ze spoluautorů Jiří Kabát, který je zakladatelem a ředitelem Zdravotního ústavu Most k domovu, jenž provozuje v Praze domácí hospic.

Sestry jsou přitom s pacienty v nemocnicích v intenzivním kontaktu a základy paliativní péče by měly zvládat. „V terminální fázi života je důležitá komunikace s pacientem. Mnohdy si s ní sestry nevědí rady, proto v textu například popisujeme, na co a jak se pacienta ptát. Čerpáme přitom z moderních poznatků o paliativní péči a z praxe našeho domácího hospice,“ říká Jiří Kabát.

Skripta vznikla a pilotní výuka se uskutečnila v rámci projektu finančně podpořeného Nadačním fondem AVAST a jeho programem Spolu až do konce.

Výstupem projektu bude vedle skript také soubor doporučení k výuce paliativní péče. Z obojího mohou čerpat i další vysoké a vyšší odborné zdravotnické školy v České republice.

„Přáli bychom si, aby skripta byla motivací pro sestry, které by si práci v paliativní péči, třeba právě v domácím hospici, chtěly vyzkoušet. Tato práce totiž není jen o smrti a smutku, ale přináší i okamžiky radostné a především je pro sestry velkou příležitostí k seberealizaci,“ uzavírá Jiří Kabát, který má sám zkušenosti z ošetřovatelské praxe.

 

12.8.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz, Zdravotní ústav Most k domovu


Další články

Na přehled všech zpráv