Pro ochranu před chřipkou je třeba absolvovat očkování každoročně, nejlépe už na podzim ještě před začátkem chřipkové sezóny. Z veřejného zdravotního pojištění ho mají hrazené senioři nad 65 let a zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců (viz dále). U lékaře neplatí vůbec nic, pokud si nechají aplikovat tu vakcínu, kterou pojišťovny – jako ekonomicky nejméně náročnou variantu – plně hradí. Která vakcína je tou ekonomicky nejméně náročnou se může měnit. Vychází to totiž z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. V sezóně 2016-2017 je plně hrazená vakcína Vaxigrip, s úhradou od pojišťovny stanovenou ve výši 150,12 Kč za 1 dávku. Pokud si pojištěnec vybere jinou vakcínu, musí cenový rozdíl lékaři na místě doplatit. Rozdíl by byl od částky v řádu několika korun (Influvac) po cca 170 Kč (Optaflu). Aplikaci i u dražších vakcín mu ale hradí pojišťovna.

Očkování/ilustrační foto

Zákonem stanovené skupiny pojištěnců, kterým zdravotní pojišťovny hradí vakcínu (léčivý přípravek obsahující očkovací látku v provedení nejméně ekonomicky náročném) a aplikaci vakcíny proti chřipce, jsou čtyři. První jsou všichni pojištěnci nad 65 let věku. Další pak pacienti po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk. Třetí skupinou jsou pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem. Nikoli tedy např. každý diabetik, ale jen ti se závažným onemocněním, kteří mají nasazené léky. Čtvrtou skupinou jsou osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Ostatní zájemci, kteří nepatří do vyjmenovaných rizikových skupin, si očkování proti chřipce musí zaplatit. Díky příspěvku od VZP ho ale mohou mít také skoro zadarmo, jen za cenu aplikace injekce. Každý pojištěnec VZP, který je zároveň členem Klubu pevného zdraví, totiž může získat mj. až 500 Kč právě na očkování, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek je sice poskytován jen na očkovací látku (proto musí být na platebním dokladu zvlášť cena očkovací látky a cena aplikace), ale částka 500 Kč cenu vakcíny proti chřipce pokryje, ať už si klient po domluvě se svým lékařem vybere jakoukoli. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde; zvlášť upozorňujeme, že o příspěvek z letošního fondu prevence musíte požádat do 30. listopadu 2016.

Příspěvek na očkování proti chřipce není poskytován na případný doplatek na cenu vakcíny, pokud klient patří do některé z výše vyjmenovaných čtyř rizikových skupin a vybere si jinou očkovací látku než tu, která by mu byla plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

24.10.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv