Všeobecný praktický lékař své pacienty nejen léčí, ale je i jejich průvodcem systémem zdravotních služeb. Provádí preventivní prohlídky a motivuje své pacienty k účasti v preventivních prohlídkách a screeningových programech, protože ke snížení úmrtnosti na onkologická onemocnění je nutná nejen kvalitní onkologická péče, ale především spolupráce laiků a zdravotníků na včasném záchytu nádorových onemocnění. Zajišťuje také přípravu onkologicky nemocných k chirurgické, systémové a další léčbě, sleduje stav nemocných během léčby a po ní. Bývá rádcem i v problematice sociálního zabezpečení pacienta a zajímá se o rodinné, partnerské a pracovní zázemí nemocného, které bývají onkologickým onemocněním ovlivněny.

U lékaře/ilustrační foto

Onkologická problematika je jedním ze základů práce všeobecného praktického lékaře. Dobrý praktik je průvodcem a oporou svým pacientům ve všech stadiích jejich nádorového onemocnění. Nedílnou součástí péče o onkologicky nemocné je léčba bolesti spojené s nádorovým onemocněním tak, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita života nemocných, tedy minimum vnímané bolesti při minimu vedlejších účinků zvolené terapie.

Terapie bolesti u onkologicky nemocných bývá zahajována na oddělení, na němž je nádorové onemocnění léčeno, často za konziliárního přispění pracoviště pro léčbu bolesti, a pokračuje v ní všeobecný praktický lékař. Každý ošetřující lékař ovládá základní analgetickou léčbu, včetně nekomplikované léčby silnými opioidy (opioidy jsou léčivé přípravky, které jsou předpisovány na tzv. recepty s modrým pruhem a které podléhají zvláštnímu evidenčnímu režimu, protože se jedná o léky návykové, u kterých se může vyvinout závislost).

Každý všeobecný praktický lékař i ambulantní specialista, který se stará o onkologicky nemocné, má k dispozici opiátové recepty (recepty s modrým pruhem) a předepisuje opioidy v indikovaných případech středně silných a zejména silných nádorových bolestí. Nemocní ve složitějších případech, které vyžadují komplexní přístup k léčbě bolesti, jsou pak odesíláni na ambulanci (centrum) pro léčbu bolesti. Mapa jednotlivých pracovišť je dostupná z http://www.linkos.cz/lecbabolesti-2/mapa-pracovist-pro-lecbu-bolesti/.

Všechna výše uvedená zdravotní péče v souvislosti s terapií onkologické bolesti je hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V případě, že lékař v důsledku preskripce uvedených léčivých přípravků překročí limity pro uplatnění regulačních mechanismů, je VZP připravena v odůvodněných případech tuto indikovanou péči zohlednit.

17.7.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv