Lupénka neboli psoriáza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění, které se viditelně projevuje zánětlivými, červenými, šupinatými a pro pacienta velmi nepříjemnými ložisky na kůži, často postihuje i nehty a klouby. Nemoc postihuje ve stejné míře muže i ženy a nejčastěji se objevuje v rané dospělosti.

Lupénka trápí v České republice okolo čtvrt miliónu lidí. Každý rok je diagnostikováno asi 6 tisíc nových pacientů. I když ji nelze zcela vyléčit, pomocí biologických léků je možné ji dostat pod kontrolu a dosáhnout až úplného zhojení kůže. V České republice se k nim ale včas dostane jen necelých 5 % pacientů s těžkým průběhem nemoci, a to v průměru až po 22 letech od stanovení diagnózy  a 10 letech nezhojené psoriázy. 

Pro vývoj léčby lupénky nastal významný zlom ve 2. polovině 20. století, kdy byla zjištěna její autoimunitní podstata. Velkou nadějí pro pacienty se středně těžkou až těžkou lupénkou se stala biologická léčba, která v dnešní době dokáže téměř úplně zhojit postiženou kůži a významně ovlivnit kvalitu života pacientů.

Podle současných odborných doporučení je léčba této nemoci považována za účinnou pouze v případě, že bylo dosaženo téměř úplného nebo úplného vymizení projevů nemoci. Významným faktorem při posuzování úspěšnosti léčby se také stalo zlepšení kvality života pacientů. Pokud se nepodaří dosáhnout minimálního nebo žádného vlivu lupénky na kvalitu života pacienta, je léčba považována za nedostačující. Přesto v praxi léčba pacientů v ČR stále neodpovídá aktuálním doporučením.

Většina psoriatiků se k odpovídající léčbě stále nedostane včas, jsou léčeni nevhodně, nebo nedostatečně. V České republice lupénkou trpí přibližně 2,5 % populace, tedy okolo 265 tisíc lidí, z nichž se ale léčí pouze 90 tisíc pacientů. Neuspokojivá je rovněž situace z hlediska typu nasazené léčbya jejích výsledků. „Podle epidemiologických dat by mělo být k biologické léčbě indikováno až 60 tisíc pacientů. V současné době je však takto léčeno jen 2 800 psoriatiků, tedy asi 4,5 % z těch, kteří by léčbu potřebovali. K biologické léčbě se pacienti v ČR dostávají v průměru až po 22 letech od stanovení diagnózy a po 10 letech závažného průběhu lupénky. Až 60 % pacientů uvádí, že kvalita jejich života je v důsledku nemoci na extrémně nízké úrovni,“ upozorňuje farmakoekonom MUDr. Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHeta). 

Přístup k účinné léčbě lupénky v ČR komplikují přísně nastavená úhradová kritéria. Podle nich je biologická léčba nasazována až po selhání minimálně dvou typů systémové terapie. Ze studie provedené mezi pacienty s těžkou formou lupénky vyplynulo, že celých 67 % z nich je léčeno neuspokojivě a potřebovalo by biologickou terapii. Studie zároveň ukázala, že i k systémové léčbě se pacienti dostávají až po dlouhé době, v průměru po 13 letech nasazení lokální léčby, během níž vystřídají 9 různých léčivých přípravků.

Více informací o lupénce a její léčbě naleznou pacienti např. na webu www.mamlupenku.cz. Na stránkách si mohou např. vyhledat nejbližšího odborníka na léčbu psoriázy, který je certifikovaný Českou dermatovenerologickou společností ČSL JEP.. Dobrým pomocníkem pro zvládání nemoci je i mobilní aplikace Lupénka, která je zdarma ke stažení pro operační systémy Android i iOS.

21.2.2021

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv