Výrazná postava české i světové kardiologie profesor Jiří Widimský slaví 31. března devadesáté narozeniny. I v tomto věku ordinuje v Institutu klinické a experimentální medicíny na klinice kardiologie, kterou kdysi sám vedl, a má v plánu ještě napsat knihu o léčbě vysokého krevního tlaku. Den po svých narozeninách bude spolupředsedat 13. sympoziu o arteriální hypertenzi. Kulatým narozeninám bude zčásti věnováno i samostatné číslo odborného časopisu Cor et Vasa.

Přání/ilustrační foto

Profesor Widimský loni se synem Jiřím, rovněž kardiologem, připravili čtvrté rozšířené vydání knihy Hypertenze o téměř 560 stranách. Přispěli do ní přední čeští odborníci na léčbu vysokého tlaku. Vědecký záběr profesora je ale mnohem širší, vedle léčby vysokého tlaku se zabýval také plicní hypertenzí, plicní embolií a léčbou srdečního selhání. Byl také řadu let viceprezidentem Evropské kardiologické společnosti a konzultantem Světové zdravotnické organizace.

Synové Petr a Jiří jsou rovněž profesory kardiologie. Staršímu Petrovi končí letos funkční období předsedy České kardiologické společnosti. Mladší Jiří, který se stejně jako otec zaměřil na léčbu vysokého tlaku, spoluzakládal Českou společnost pro hypertenzi, je jejím místopředsedou. „Hlavní bylo celoživotní tátovo nadšení pro práci, každý viděl, že ho práce baví, a to je nakažlivé. Nakazil tím spoustu kardiologů, i nás dva s bratrem,“ shrnul za oba syny Petr.

Profesor Jiří Widimský (narozený 31. března 1925 v Plzni) je autorem či spoluautorem zhruba 1000 publikací a 59 monografií, od roku 2003 je zvoleným členem České lékařské akademie. V roce 2005 získal zvláštní uznání ministra zdravotnictví za mimořádný přínos pro české zdravotnictví. Je čestným členem řady lékařských společností. V roce 2007 byl jmenován čestným členem European Society of Hypertension a dostal Hlávkovu medaili za celoživotní vědeckou práci. V roce 2010 mu nadace Dagmar a Václava Havlových udělila čestné uznání za celoživotní vědeckou práci.

31.3.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv