V České republice v současné době funguje 14 Komplexních onkologických center, která léčí onkologicky nemocné pacienty. Největší z nich vzniklo součinností Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. Jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni a je vybaveno nemodernějšími přístroji, jako je například první unikátní ozařovač pro tomoterapii v ČR umístěné ve Všeobecné fakultní nemocnici. V centru se za dobu existence léčilo přes 130.000 lidí.

EKG/ilustrační foto

Centrum má také špičkové odborníky. Díky spojení tří největších pražských nemocnic dosahuje Komplexní onkologické centrum vynikajících výsledků v léčbě. “Něco přes 50% našich pacientů tvoří onkologicky nemocní z Prahy, téměř 30% pacientů máme ze Středočeského kraje. Zbylí naši pacienti, necelých 16%, přijíždějí z dalších částí České republiky, převážně z Ústeckého, Jihočeského a Libereckého kraje“, popisuje prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., primářka Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Přibližně 40% těchto pacientů se začnou léčit ve svém spádovém zdravotnickém zařízení, postupně je však z různých důvodů jejich léčba přesunuta právě do pražského Komplexního onkologického centra, kam pravidelně dojíždí na potřebnou léčbu. Okolo 20% nemocných však migruje do jedné ze tří pražských nemocnic.

Česká republika patří mezi nejzatíženější státy na světě v počtu incidencí (počet nově diagnostikovaných pacientů v určitém časovém období na 100 tisíc obyvatel, pozn. red.) zhoubných nádorů. „Incidence zhoubných nádorů v České republice stoupla v letech 2001-2011 o více než čtvrtinu. Díky vývoji léčby, a tedy lepším výsledkům novými léčebnými postupy, a vyššímu odhalování nádorů v časných klinických stádiích je ale úmrtnost v tomto období stabilní. Z tohoto důvodu stoupá celkový počet nemocných rakovinou. V roce 2011 tak u nás bylo téměř půl milionu nemocných,“ vysvětluje MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA, primář Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce.

Nejčastější nádorová onemocnění v České republice jsou u mužů na prvním místě nádory prostaty, následují nádory tlustého střeva a nádory plic. U žen se nejčastěji objevují nádory prsu, nádory tlustého střeva a nádory dělohy a plic. Výše jmenovaná onemocnění také nejčastěji léčí v pražském Komplexním onkologickém centru.

5.6.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv