Lékař nemá právo žádat od pacienta registrační poplatek, ani jím podmiňovat léčbu. Vždy musí nabídnout variantu hrazenou ze zdravotního pojištění, uvedla v on-line chatu šéfka revizních lékařů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Salcman Kučerová. Účastníky také zajímalo, kde si mohou na lékaře stěžovat, kdy mají nárok na lázně či zda VZP platí protonovou léčbu. Ptali se i na výpisy péče.
U lékaře/ilustrační foto

„Registrační poplatek není lékařem vymahatelný, zaplatit ho nemusíte. Řada lékařů ho žádá jako jakýsi sponzorský dar, nemá ale na něj ze zákona nárok. Je věcí jeho etiky, jestli ho vyžaduje a v jaké výši,“ upozornila.

Informovala rovněž, že změnit registrujícího praktického lékaře je možné jednou za tři měsíce. S dítětem je možné navštívit bez doporučení praktického lékaře pro děti a dorost jakéhokoli ambulantního specialistu.

K dotazům na platby požadované za zubní péči uvedla, že zubaři nesmějí přímou platbou pacienta podmínit poskytnutí preventivního zubního ošetření. Podle dotazu podmiňovala zubařka ošetření tím, že dentální hygienistka odstraní pacientce zubní kámen, za což si pacientka zaplatí.

„Pokud zubařka požaduje peníze za jakékoli ošetření, měla by vždy nabídnout alternativu v podobě služby hrazené pojišťovnou, a jen pokud se svobodně rozhodnete pro přímou platbu, pak musíte souhlasit také s cenou a paní doktorka by vám na požádání měla vystavit doklad o zaplacení,“ odpověděla na jeden z dotazů Salcman Kučerová.

Připomněla také, že ze zákona správným místem pro podání stížnosti na vyšetřovací či léčebný postup lékaře je krajský úřad, který vydal lékaři registraci, tedy oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Obrátit se lze také na okresní sdružení praktických lékařů či na lékařskou komoru. Informaci může pacient poslat i své zdravotní pojišťovně.

Účastníky zajímalo, zda VZP hradí protonovou léčbu. Šest zaměstnaneckých pojišťoven má na tuto péči smlouvu, VZP ne. Podle revizní lékařky ale i tak hradí VZP tuto léčbu svým pojištěncům, pokud ji jako odůvodněnou indikuje v souladu s odbornými doporučeními lékař některého komplexního onkologického centra a požádá o souhlas revizního lékaře.

K výpisům vykázané péče, o něž mohou za loňský rok v těchto dnech žádat klienti všech zdravotních pojišťoven, Salcman Kučerová uvedla, že přehled je shrnutím veškeré péče, kterou smluvní poskytovatelé vykázali na dané rodné číslo k úhradě z veřejného zdravotního pojištění. „Lze poskytnout výpis za období leden 1999 až do prosince 2015,“ upřesnila.

3.3.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv