V Česku neklesá počet nových případů rakoviny dělohy, ročně lékaři tento typ rakoviny odhalí u 1900 až 2000 žen. Podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka Michaela Halašky to souvisí s vysokým výskytem obezity a nadváhy v populaci. Mezi rizikové faktory rakoviny dělohy totiž patří věk, obezita, cukrovka a vysoký krevní tlak.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) výskyt rakoviny dělohy od 80. let mírně stoupal ze zhruba 1200 nových případů ročně. Na přelomu tisíciletí dosahoval kolem 1700 případů a v roce 2018, ze kdy jsou poslední data ÚZIS, pak činil 1912 nových případů. Přes 400 žen s touto diagnózou ročně zemře. Rakovina dělohy nebo též rakovina endometria je pátým nejčastějším zhoubným onemocněním u žen.

Vysoká čísla nových případů podle Halašky souvisí s narůstající délkou života a také s vysokým výskytem obezity a nadváhy v tuzemské populaci. Obezita je nejvýznamnějším rizikovým faktorem tohoto nádoru. Podkožní tuková tkáň totiž produkuje hormony estrogeny, které mohou podporovat růst buněk nádoru dělohy.

„Karcinomem endometria jsou více ohroženy také ženy nadměrně vystavené estrogenům z jiných důvodů. Patří mezi ně časné zahájení menses, pozdní menopauza, bezdětnost, ale také hormonální porucha související s chyběním pravidelné ovulace. Dále cukrovka, která je často spojena s obezitou, a způsobuje sníženou citlivost tkání k inzulinu, což může podpořit nádorový růst,“ doplnil Halaška. Roli mohou hrát i vrozené dispozice.

Kromě endometria, což je výstelka dělohy, napadá nádorové onemocnění také děložní hrdlo nebo též čípek, což je vstup z pochvy do dělohy. Hlavní příčinou rakoviny děložního čípku je infekce lidským papilomavirem (HPV), proti které je možné se chránit očkováním. Ze zdravotního pojištění je hrazeno pro dívky i chlapce ve věku 13 let. Pro prevenci a časný záchyt karcinomu děložního čípku jsou důležité také každoroční prohlídky u gynekologa.

Výskyt rakoviny děložního čípku v dlouhodobém vývoji mírně klesá. Na počátku 90. let minulého století lékaři ročně odhalili kolem 1200 případů ročně, v roce 2018 to bylo 734 případů. Přes 300 žen ročně této chorobě podlehne. Podle ÚZIS je toto onemocnění nejčastější mezi ženami ve věku 35 až 49 let a 60 až 69 let, postihuje tedy i ženy, které ještě chtějí mít děti. Podle Halašky moderní metody léčby dnes umožňují, že ženě s touto diagnózou nemusí být děloha odebrána, a žena pak může spontánně otěhotnět a porodit dítě. Jen na vinohradské klinice měli lékaři kolem 150 takových pacientek.

21.9.2021

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv