Lékařská fakulta Ostravské univerzity dnes otevřela cvičnou nemocnici za více než čtvrt miliardy korun. Moderní simulační centrum má připravit na praxi nejen budoucí lékaře, ale i studenty zdravotnických oborů. Novinářům to řekl děkan fakulty Rastislav Maďar.

„Simulační centrum nabídne našim studentům zcela nové možnosti vzdělávání. Jeho otevřením se zařadíme mezi moderní lékařské fakulty v Evropě i ve světě, které tímto způsobem zlepšují kvalitu praktické výuky a poskytují možnosti opakovaného nácviku různých výkonů. Cvičná nemocnice bude sloužit medikům, studentům nelékařských zdravotnických oborů, ale i zkušeným lékařům,“ uvedl Maďar.

Dvoupodlažní budova svým vybavením připomíná reálnou nemocnici, na jejím vybudování fakulta pracovala tři roky. Součástí simulačního centra je například urgentní příjem, jednotka intenzivní péče, operační i porodní sál. Cvičná nemocnice je vybavena lůžky i dalšími přístroji. Pacienty nahrazují simulátory. „Díky nejmodernějším pacientským trenažérům a špičkové IT technice dokážeme nasimulovat situace, kterým budou studenti čelit i v reálné praxi. Výuka v cvičné nemocnici jim tak dodá větší pocit jistoty do své budoucí praxe,“ uvedla proděkanka a garantka projektu Ivona Závacká.

V centru je podle ní možné předem naprogramovat mnoho variant situací. „Máme připraven nespočet simulačních scénářů tak, aby se studenti seznámili s různými stavy pacientů, včetně takových, které nejsou v nemocnicích tak časté. Někdy ale bude cílem jen to, aby se naučili spolupracovat, dobře komunikovat nebo odhadnout své vlastní síly,“ doplnila Závacká.

Část cvičné nemocnice bude sloužit také budoucím zdravotnickým záchranářům. Studenti tohoto oboru budou první v republice, kteří budou mít v simulačním centru vlastní operační středisko, v němž se budou učit přijímat tísňové hovory. V přípravě na různé situace jim pomůže i malý cvičný byt, prostor pro slaňování nebo model sanitního vozu, který se od skutečného prakticky v ničem neliší. Podobné je to i na operačním sále, kde si medici budou zkoušet chirurgické i laparoskopické operace, k dispozici budou mít operační mikroskopy. Pro studenty medicíny pořídila lékařská fakulta nové oční přístroje, včetně oftalmologického simulátoru virtuální reality pro trénink nitrooční chirurgie.

Ve cvičné nemocnici se budou učit i budoucí fyzioterapeuti, kteří budou využívat tři vybavené tělocvičny s rehabilitačními lůžky, přístrojovou technikou i závěsnými systémy. Studenti oboru všeobecného ošetřovatelství pak budou trénovat ve cvičném nemocničním pokoji, kde se budou učit třeba polohování či péči o pacienta s tracheostomií. Své vlastní výukové pracoviště budou mít i studenti pediatrického ošetřovatelství a porodní asistence. V simulačním centru je věrná kopie porodního sálu s porodním trenažérem. Studenti, kteří dnes v centru nacvičovali, se shodli, že pro ně bude značným přínosem. Umožní jim připravit se bez stresu na reálné situace.

„Téměř všechny prostory jsou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého budou odborní garanti dohlížet na studenty při jejich samotném nácviku. Získané obrazové záznamy poslouží analýze správnosti postupu všech dílčích kroků v rámci zásahu či úkonu,“ uvedl ředitel Simulačního centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity Peter Ihnát.

Vybudování cvičné nemocnice bylo hrazeno převážně z evropských fondů. Fakulta ušetřila značnou část peněz díky tomu, že centrum nevzniklo na zelené louce, ale přestavbou budovy bývalého děkanátu.

10.10.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv