Česká republika se již popáté připojila k celoevropské iniciativě MAKE SENSE, v rámci které proběhl v druhé polovině září „Týden osvěty“ rakoviny hlavy a krku. ORL oddělení benešovské nemocnice, která se zúčastnila akce jako jedna ze 4 českých institucí, nabídlo zdarma vyšetření oblasti hlavy a krku. Cílem byla nejen včasná detekce onemocnění, ale i zvyšování povědomí o narůstajícím výskytu onkologických onemocnění hlavy a krku.

Krk/ilustrační foto

Data Národního onkologického registru udávají, že ročně je tento typ nádoru diagnostikován u 1 500 mužů a 430 žen, což je za 10 let nárůst o 11 % u mužů a o 37 % u žen. To jej řadí na 10. místo nejčastěji diagnostikovaného typu rakoviny.

Na preventivní vyšetření zaměřené na karcinom hlavy a krku by měli každý rok dorazit především kuřáci. Zcela jistě pak osoby, u kterých více než tři týdny trvá jeden nebo více z vážných příznaků. Jde zejména o bolestivost jazyka či nehojící se vřed v ústech, dlouhodobě trvající chrapot, bolesti při polykání, bulka na krku nebo jednostranná nosní neprůchodnost s hlenovým výtokem. Včasný záchyt karcinomu totiž může zachránit život.

Mezi jednoznačně prokázané rizikové faktory patří kouření a nadměrná konzumace alkoholu. V posledních 20 letech se jako významný rizikový faktor projevil lidský papilomavirus HPV, který byl dříve spojován jen s rakovinou děložního čípku. Ačkoli typickým pacientem je 60-65-letý muž, kuřák, s nadměrnou konzumací alkoholu, zejména tvrdého, v odborných ambulancích se stále častěji objevují mladší pacienti z vyšších socioekonomických vrstev a s vyšším vzděláním, tento trend je spojován právě s HPV infekcí a bývá spojován s rizikovým sexuálním chováním. V České republice je dostupná vakcinace proti HPV, ze zdravotního pojištění je však hrazena jenom pro dívky ve věku 11-14 let. Plošné očkování prozatím u nás zavedeno nebylo.

Nepříznivým faktorem je také liberální legislativa, konkrétně nedostatečný politický zájem prosadit protikuřácký zákon. Ve vyspělých zemích, kde byly protikuřácké kampaně úspěšně legislativně zakotvené, je prokázáno výrazné snížení výskytu onkologických onemocnění spojených s kouřením – tedy zejména rakovina plic a zmiňovaná rakovina hlavy a krku.

Lékařský tým benešovské nemocnice se v průběhu Dnů včasné diagnózy zaměřil na vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence a pochopení vážnosti některých příznaků. V Česku bohužel strmě narůstá počet onemocnění diagnostikovaných v pozdním stadiu s nepříznivou prognózou, proto je prevence s včasným odhalením nemoci klíčová.

Veřejnost se mohla nechat vyšetřit nejen v odborných ORL ambulancích Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, ale také na náměstí v Benešově, kde byl k dispozici stánek prevence za účasti dvou pacientů, kterým bylo onemocnění díky včasné návštěvě odhaleno a mohli se začít úspěšně léčit v raném stadiu. Lékaři současně podnikli i další terénní akce, konkrétně v Nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřešku a v Domově seniorů Benešov. Při případném nálezu byli pacienti zváni k dalšímu odbornému vyšetření do nemocnice, kam se pacienti mohou kdykoliv obrátit i bez účasti na podobné akci. Za oba dny se na Dnech prevence nechalo vyšetřit přes 100 lidí, což je velký úspěch a povzbuzení v dalším boji proti onkologickým onemocněním hlavy a krku.

24.10.2016

zdroj: MUDr. Katarína Jankulová


Další články

Na přehled všech zpráv