Od dnešního dne může každý člověk v České republice přesně vědět, na co má v systému zdravotnictví právo a co je jeho povinností. Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) zveřejnila na svých webových stránkách nový Manuál zdravotnického práva určený široké veřejnosti, úředníkům i zdravotnickým pracovníkům. Tento unikátní pomocník vychází přímo z konkrétních podnětů občanů, které Kancelář Ombudsmana pro zdraví řeší.

Internet/ilustrační foto

„V Manuálu zdravotnického práva se lidé dozvědí především to, jaká jsou práva pacienta na jedné straně práva poskytovatelů zdravotních služeb, resp. lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, na straně druhé,“ konstatoval MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, a dodal: „Nejde však o klasickou příručku, která se napíše, použije a časem zapomene. Její obsah bude doplňován podle aktuálních problémů, s nimiž se lidé na naši kancelář obracejí. Rovněž bude pravidelně aktualizován tak, aby stále odpovídal právnímu řádu ČR.“

V Manuálu zdravotnického práva najdou lidé například vše o tom, jak mohou zacházet se zdravotnickou dokumentací uloženou u lékaře. Přečtou si, co je vlastně skutečně informovaný souhlas, kdo jej má s pacientem uzavřít, jak má vypadat a kdy jej není třeba. Jsou zde kapitoly o dříve vysloveném přání a informace, které pomohou vyznat se lidem v nabídce nadstandardu a v tom, zda je nebo není oprávněná. Celá kapitola je rovněž věnována otázkám řešení při nespokojenosti s léčbou či chováním zdravotnického personálu. (Obsah manuálu, viz Příloha) Manuál zdravotnického práva bude přístupný na základě ročního předplatného v sekci Zdravotnické právo (290 Kč, 190 Kč pro studenty).

„Drtivá většina stížností, které do Kanceláře Ombudsmana pro zdraví přicházejí, vychází z nevhodně nastaveného vztahu mezi zdravotnickými pracovníky, zejména lékaři, a pacienty. Ještě jsme si nezvykli na to, že jde nikoli o hierarchický, ale o partnerský vztah, v němž mají obě strany svá práva a povinnosti,“ konstatuje MUDr. Martin J. Stránský. Druhá příručka s názvem Vztah s pacientem, kterou KOZ uveřejní na svých stránkách do konce února, bude určena poskytovatelům zdravotních služeb, ať už jde o jednotlivce s vlastní praxí či o velká zdravotnická zařízení z mnoha zaměstnanci.
KOZ poskytla v loňském roce zhruba 400 bezplatných poradenství. Ve více než 47procentech byli pacienti nespokojeni s poskytovanými zdravotními službami. Stěžovali se zejména na zanedbání a neposkytnutí péče, nebyli spokojeni s léčebnými postupy či s etickým přístupem lékaři či jiného zdravotnického personálu. Byli rovněž diskriminováni v souvislosti s věkem či zdravotním stavem či nuceni k využívání tzv. nadstandardu.
Dalších 24 procent pacientů si žádalo bezplatné poradenství v situacích, kdy je zklamal nepřehledný zdravotnický systém obecně, nebo kdy vůbec neznalo svá práva. Necelých sedm procent lidí mělo problémy se svou zdravotnickou dokumentací – nebylo jim umožněno do ní nahlédnout v souladu se zákonem či uváděli, že údaje v ní jsou neúplné či dokonce nepravdivé. Stejný počet lidí se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví obrátil v souvislosti s řízením o přiznání stupně invalidity či příspěvku na péči. Celkem šest procent dotazů pak pocházelo od zdravotnických pracovníků. Zbytek tvořily většinou dotazy a podněty související se spory se zdravotní pojišťovnou či s omezením svéprávnosti.

17.2.2016

zdroj: Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv