Na bezmála čtyřnásobek stoupl za poslední tři roky počet klientů VZP, kteří využívají příspěvek na vyšetření kožních znamének. Tím značně snižují riziko, že by u nich mohl propuknout zhoubný melanom. Ten je nejagresivnějším typem rakoviny kůže a nezřídka bývá smrtelný. Včasný záchyt dává mnohem větší šanci na vyléčení. V roce 2016 o příspěvek na vyšetření požádalo 9 158 klientů a VZP jim vyplatila přes 4,1 milionu korun. Stejný benefit je v nabídce i pro letošní rok. Lékaři doporučují, aby si lidé nechali znaménka vyšetřit dříve, než teď po zimě začnou s pobytem na slunci.

Znaménko/ilustrační foto

„Lékaři letos nově diagnostikují zhoubný melanom zhruba 2 700 lidí v Česku. Vyplývá to z dlouhodobých statistik a prognóz, které se od reality odchýlí vesměs jen minimálně,“ uvedl profesor Petr Arenberger, který pracuje jako přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a stojí v čele odborné dermatovenerologické společnosti. Zaštiťuje také populární akci Stan proti melanomu, při níž si tisíce lidí nechávají vyšetřit znaménka na ulicích vybraných měst. Také na této formě osvěty se VZP už několik let podílí.

Bez ohledu na to, že neustále přicházejí do praxe nové účinnější léky a že VZP vydává ročně na léčbu svých klientů s melanomem více než 280 milionů korun, denně v Česku zemře na tuto diagnózu v průměru jeden člověk. Včasné odhalení nemoci v jejím počátečním stadiu přitom může být pro pacienty životně důležité. VZP proto svým klientům nabízí už několik let příspěvek až 500 korun na vyšetření znamének dermatoskopem. Jak ukazuje následující tabulka, zájem díky opakovaným osvětovým kampaním prudce narůstá.

Vytrvalá osvěta vede kromě většího zájmu o prevenci také k tomu, že lidé toho o melanomu stále více vědí. V průzkumu, který VZP zorganizovala na svých pobočkách a v němž odpovídalo 689 náhodně vybraných respondentů, jich 85 % správně odpovědělo na dotaz, jak poznat nebezpečné znaménko. U zbývajících 15 % ovšem nelze vyloučit, že by mohli některé varovné příznaky vyhodnotit chybně.

10.3.2017

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv