Mezi českou mládeží roste spotřeba alkoholu a tabáku. Zjistili to olomoučtí psychologové z Univerzity Palackého během rozsáhlého dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo více než 4000 žáků 6. až 9. ročníků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií z celé republiky. Na otázky odborníků odpovídali během uplynulého školního roku. Podle psychologů projekt přináší mimo jiné varovné informace o některých charakteristikách této části populace.

Alkohol a cigarety/ilustrační foto

„Zjistili jsme, že tři procenta sledované populace, tedy žáků ve věku 11 až 15 let, jsou závislé na tabáku. Vykouří pět a více cigaret denně. U čtrnáctiletých je to dokonce pět procent. Varující je také zjištění, že čtyři procenta žáků sledované populace ve věku 11 až 15 let bylo za posledních 30 dnů opilých, mělo problémy s chůzí, mluvením, zvracelo nebo prošlo krátkodobou amnézií,“ uvedl za autory Martin Dolejš z katedry psychologie filozofické fakulty. „Při přepočtu na celou populaci se tak jedná asi o 14.000 žáků a žákyň, kteří jsou každý měsíc opilí,“ doplnil Dolejš s tím, že výsledky výzkumu podle něj ukazují pouze dolní hranici skutečného stavu.

Výzkumný projekt upozorňuje také na časté kouření marihuany patnáctiletých, zesměšňování či ubližování prostřednictvím sociálních sítí, blogů a jiných on-line prostředků. Závažné se psychologům jeví také procento těch, kteří holdují poškozování cizího majetku. Provinilo se jím 15 procent respondentů, problémy s policií pak potvrdilo sedm procent respondentů. Jedna čtvrtina adolescentů si během svého života také záměrně ublížila. Statistiky ukazují, že v obecném měřítku je rizikovější populace na základních školách než na víceletých gymnáziích. „Mezi dívkami a chlapci jsme nenašli rozdíly v šikaně. Ukázalo se, že více závislostními typy jsou v současné době dívky, chlapci naopak inklinují k delikventnímu chování,“ doplnil psycholog Dolejš.

Kromě olomouckých odborníků testovali ve stejném čase adolescenty také slovenští psychologové z univerzity v Nitře. Studie se účastnilo 1704 žáků v průměrném věku 13 let. Čeští i slovenští žáci vyšli z testování podle odborníků v mnoha ohledech podobně. Ukázalo se však, že slovenští adolescenti se stávají mnohem častěji obětí šikany než ti, kteří žijí v Česku. Slovenští žáci a žákyně v porovnání s českými však naopak dosáhli vyššího skóre při testech školského sebehodnocení, jsou i více nadšení pro věc na rozdíl od českých dospívajících, u nichž testy prokázaly naopak větší úzkostnost a impulzivnost.

20.4.2015

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv