Ministerstvo financí zveřejnilo analýzu nákladů a úhrad zdravotního pojištění za posledních pět let. Autoři zmapovali finanční toky v rozsahu téměř 100 miliard korun ročně za péči, kterou vykazuje 150 nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči. Veřejným zdravotním pojištěním ročně proteče kolem 220 miliard korun. Konkrétní jednoznačný závěr analýza neobsahuje.

Finanční analýza/ilustrační foto

Dokument mimo jiné srovnává rozdíly v úhradách za srovnatelnou péči mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi, a to, jaké jsou vývojové trendy v rámci sledovaného období pěti let. Analýza rovněž obsahuje objem a strukturu poskytnuté zdravotní péče a srovnání výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění podle zdravotních pojišťoven, nemocnic a regionů v letech 2009 až 2013.

„Jsou to pro zdravotnickou veřejnost všeobecně známá data, to znamená, že za stejný typ péče dostávají různá zařízení různou úhradu,“ řekl k výsledkům analýzy ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Je fajn, že se s tím seznámilo i ministerstvo financí,“ poznamenal také s tím, že šlo o vlastní iniciativu tohoto resortu.

Z analýzy například vyplývá, že celková úhrada za nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči vzrostla od roku 2009 z 88,8 miliardy korun na 96,2 miliardy korun v roce 2013. Samotná úhrada za akutní lůžkovou péči se v uvedeném období vyvíjela nerovnoměrně. V roce 2009 činila 57,6 miliardy korun, v roce 2012 to bylo 61,1 miliardy a o rok později 59,5 miliardy.

Analýza je podle ministerstva financí úvodní fází procesu zvýšení transparentnosti finančních toků a podpory ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění.

Analýzu „Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění“ vypracovala odborná pracovní skupina MF. Analyzovala data ze zdravotních pojišťoven o nákladech akutní lůžkové zdravotní péče, tedy nákladech nemocnic a jejich úhradě ze strany zdravotních pojišťoven. Studie vycházela z databáze, která obsahuje 9,4 milionu hospitalizací, přes 100 milionů dokladů a zhruba půl miliardy kódů výkonů, léků a materiálů.

Podle MF jsou výsledky studie využitelné zejména pro optimalizaci systému veřejného zdravotního pojištění, zprůhlednění finančních toků mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, pro podporu kontrolní a regulační úlohy MF a ministerstva zdravotnictví, pro zvýšení efektivity poskytované zdravotní péče, pro snížení nákladů a pro podporu společné revizní činnosti zdravotních pojišťoven.

Zprůhlednit finanční toky ve zdravotnictví chce Němeček například skrze novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovny podle ní asi budou muset zveřejňovat na internetu smlouvy s nemocnicemi a ambulancemi a zastavit nábory pojištěnců přes jiné firmy. Pojišťovny budou dávat data ministerstvům zdravotnictví a financí a taky budou moci omezit rezervní fondy. Resort spotřebuje za rok 290 miliard korun, loni daly pojišťovny na úhradu péče 221,8 miliardy korun. Ministr financí Andrej Babiš Němečka dlouhodobě kritizuje za plýtvání penězi v resortu.

17.2.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv