Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s návrhem, aby stravování v restauracích, kavárnách či bistrech kontrolovala místo hygieniků Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Podle vedení resortu by to mohlo ohrozit zdraví lidí. Novinářům to řekl hlavní hygienik Vladimír Valenta. Chystanou změnu odmítá i Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně či zdravotnické odbory. Podle ministerstva zemědělství by naopak kontrola potravin byla přehlednější a ochrana spotřebitelů větší, růst rizika šíření nákaz prý nehrozí.

Menu/ilustrační foto

Hygienická služba spadá pod resort zdravotnictví, potravinářská inspekce pod zemědělství. Převedení kontrol z hygieniků na inspekci upravuje novela o potravinách, s níž přišlo ministerstvo zemědělství. Zákon by měla nyní dostat vládní legislativní rada a pak kabinet.

„Kdyby změna prošla, tak by to reálně znamenalo ohrožení veřejného zdraví. Nemohli bychom ve většině stravovacích zařízení vykonávat část dozoru, který nyní provádíme, a to zejména posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců. V restauracích bychom si mohli všímat tak možná pracovních podmínek, kontrolovat pitnou vodu či jestli se tam kouří,“ uvedl Valenta.

Podle něj by mohli hygienici v restauracích, bistrech, stáncích či firemních vývařovnách zasáhnout až při případné epidemii, prevenci by už nedělali. Nyní mohou posoudit zdravotní stav personálu a nahlédnout i do zdravotní dokumentace. Mají tak třeba informace o tom, zda pracovníci nepřišli do kontaktu s nějakou nákazou. Mohou je dočasně z provozu vyloučit. „Takto ročně vyloučíme kolem 2000 lidí, čili 2000 potenciálních zdrojů nákazy,“ dodal hygienik. Podotkl, že podle dosavadních pravidel by hygienici mohli dál sledovat jen školní, nemocniční či ústavní jídelny a kuchyně.

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky má SZPI od ledna stejný rozsah kompetencí jako krajské hygieny. „Zaměření a výsledky kontrol našich inspektorů potvrzují, že zájmy spotřebitelů hájí velmi dobře,“ uvedl ministr. Podle něj se novela pravomocí zdravotnického dozoru kontrolovat pracovníky netýká. Přesun kontrol pod potravinářskou inspekci by zvýšil ochranu spotřebitelů a byl by i přínosem pro provozovatele, protože dozor by byl jen jeden, uvedl mluvčí resortu zemědělství Hynek Jordán. „V žádném případě se kvůli navrženým změnám nezvýší rizika nárůstu počtu onemocnění z potravy,“ dodal.

Návrh novely odmítla Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která zastřešuje desítky odborných medicínských společností s asi 35.000 členů. „Zdravotní aspekt kvality potravin je klíčový pro prevenci,“ zdůraznil šéf ČLS JEP Štěpán Svačina. Podle dalších expertů by nový postup zkomplikoval i řešení případných epidemií.

Proti navrhované změně ostře vystupují také zdravotnické odbory. „Udivuje nás to, že za posledních pět let je to třetí pokus o převedení kompetencí zdravotnických orgánů pod ministerstvo zemědělství. Absolutně to nechápeme,“ uvedla šéfka odborů Dagmar Žitníková. Nesouhlasí s tím, že by bylo změnu nutné prosadit, protože s ní počítá programové prohlášení vlády. To se podle odborářky zaměřuje hlavně na to, že se kabinet bude snažit zamezit klamavému jednání vůči spotřebitelům.

Vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že dozor nad kvalitou potravin převede do gesce ministerstva zemědělství. Zaměří se na zvýšení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin „prostřednictvím efektivního dozoru“ nad trhem, aby prvotně zabránila klamavým praktikám. Zmiňuje obchodní řetězce.

28.10.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv