Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má v další výzvě připraveno na podporu zlepšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče 425 milionů korun z evropských dotací, národní spolufinancování činí maximálně 75 milionů korun. Žádosti bude možné podávat od letošního 13. července do 15. července 2020. Informovala o tom mluvčí ministerstva Veronika Vároši.
Mozek a myšlení /ilustrační obrázek

Podpora se zaměřuje na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tedy na Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je milion korun a maximální 40 milionů korun. Projekty musí být uskutečněny do konce roku 2021.

„Poskytování psychiatrické péče v České republice nebyla v minulosti věnována odpovídající pozornost. Pomocí právě vyhlášené výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu chceme podpořit dostupnost a kvalitu péče o duševně nemocné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

V Česku žije až půl milionu lidí s vážným psychiatrickým onemocněním, třetina obyvatel se s ním někdy v životě léčila. Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhým nejčastějším důvodem přiznání invalidního důchodu. V rámci reformy psychiatrické péče se počítá mimo jiné s omezením hospitalizací a přesunutím péče do terénu, k čemuž mají sloužit centra duševního zdraví, jejichž zřizování bude dotacemi podpořeno.

Centra mají tvořit mezistupeň mezi nemocniční a ambulantní péčí. Do roku 2022 by jich mělo vzniknout 30. Pracovat v nich budou týmy složené z psychiatrů, klinických psychologů, sester a sociálních pracovníků.

5.7.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv