Ministerstvo zdravotnictví navrhuje vznik nového nástavbového oboru Lékařská psychoterapie. Jako psychoterapeuti pracují stovky lékařů, noví se však v oboru od roku 2018 vzdělávat nemohou. Vyplývá to z návrhu vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, změna by podle něj měla platit od 1. ledna příštího roku. Psychoterapie je léčbou první volby podle doporučených postupů zejména u úzkostných a části depresivních poruch.

Metodu používají lékaři a kliničtí psychologové. „Kompetence k této činnosti se získává dlouhým odborným vzděláváním, součástí kterého je seberozvoj. Do roku 2018 se osvědčovala završením funkční specializace, respektive absolvováním certifikovaného kurzu. Na základě tohoto vzdělání vykonává psychoterapii několik set lékařů,“ píše se v materiálu.

Od roku 2018 ale legislativa tuto možnost pro lékaře neumožňuje a ti, kteří už kurz absolvovali, nemají možnost vzdělání dokončit. Nelékaři, tedy kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví, mají speciální vzdělávání program psychoterapie. „Nemožnost získat osvědčení pro výkon systematické psychoterapie v systému zdravotního pojištění neumožňuje ani generační obměnu lékařů vykonávajících systematickou psychoterapii,“ uvádí dále dokument.

Počet osob, které zdravotním pojišťovnám vykazují psychoterapeutické výkony, tak v posledních deseti letech klesá. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2010 v systému zdravotní péče 303 lékařů odbornosti psychiatrie, loni jen 270. Pokud by vyhláška změněná nebyla, tak by lékaři, kteří oprávnění získali v předchozích letech, nemohli psychoterapii v systému zdravotnictví vykonávat a dostupnost péče pro pacienty by se snížila.

V době pandemie covidu-19 se podle studie Národního ústavu duševního zdraví došlo v populaci k nárůstu úzkostných a depresivních symptomů. Proti roku 2017 bylo až trojnásobné. „Tento vývoj je závažný vzhledem k faktu, že poskytování psychoterapie ve zdravotnictví nebylo dostatečné a nepokrývalo potřeby pacientů trpících psychickými poruchami a chorobami ani v době před propuknutím epidemie covid-19,“ píše se v dokumentu.

Větší dostupnost psychoterapie ve zdravotnictví je také jedním z předpokladů reformy psychiatrické péče. Přináší dlouhodobě lepší výsledky a méně recidiv než léčba jen léky.

5.8.2021

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv