V průběhu září bude vláda projednávat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Z veřejně dostupného dokumentu vyplývá, že resort zdravotnictví bude mít vyšší výdaje oproti roku 2018 o 141 mil. Kč, tj. o 1,8 %. Průměrně se však zvedají výdaje ostatních ministerstev o více než desetinu.

Finance/ilustrační foto

Pokud návrh projde v nezměněné podobě, Ministerstvo zdravotnictví bude hospodařit s 8,18 mld. Kč, což je částka na úrovni roku 2016, ale o 353 milionů korun méně než v roce 2015. Jen malý podíl budou tvořit investiční výdaje (1,41 mld. Kč), které tak ještě poklesnou oproti letošnímu roku o třetinu. Zbytek jsou bežné výdaje, z nichž nejvíce putuje na státní správu (2,26 mld. Kč), tj. především na platy úředníků a související odvody. Oproti letošnímu roku se běžné výdaje resortu zvýší o 14 % na 6,77 mld. Kč.

Významný okruh výdajů představuje podpora výzkumu a vývoje ve zdravotnictví, na kterou je pro příští rok vyčleněno 1,55 mld. Kč. Tato částka má v následujících letech dále růst. V ukazateli „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví“ v hodnotě 1,3 mld. Kč se skrývají výdaje na činnost zdravotních ústavů, zdravotnickou záchrannou službu, Národní lékařskou knihovnu, ÚZIS apod. Pod „Ostatními činnostmi ve zdravotnictví“ (0,77 mld. Kč) najdeme především dotace na rezidenční místa pro absolventy lékařských fakult a dále např. financování zahraniční rozvojové spolupráce či krizové připravenosti.

Kromě samotného ministerstva směřují výdaje státu na zdravotnictví též prostřednictvím platby pojistného za tzv. státní pojištěnce, tedy důchodce, děti, studenty, nezaměstnané, rodiče na rodičovské dovolené apod. Tato platba v roce 2019 dosáhne 73,32 mld. Kč a oproti letošku se zvýší o 5 %.

6.9.2018

zdroj: Ministerstvo financí ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv