Pochvalu i kritiku si vysloužilo Ministerstvo zdravotnictví svým záměrem zúžit okruh pracovníků, kteří by museli povinně podstoupit pracovnělékařskou prohlídku. Např. lidé v administrativních profesích by se jí napříště účastnit nemuseli. Návrh je však teprve v přípravách a detaily zatím neprozradil ani mluvčí Ministerstva zdravotnictví, Ondřej Jakob:

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje snížení počtu pracovnělékařských prohlídek. Které skupiny zaměstnanců by ji nemusely absolvovat?

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) ve znění pozdějších předpisů, jež mj. primárně upravuje provádění pracovnělékařských prohlídek, je v Plánu legislativních prací vlády na rok 2022. Návrh novely vyhlášky č. 79/2013 Sb. je předmětem diskuse s dotčenými subjekty.

Kolik času by se mohlo ušetřit praktickým lékařům? Odhadem např. v procentech z celkového pracovního vytížení?

Přílohou č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. je stanovena minimální doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb. (Např. periodická trvá 30 – 40 minut, vstupní 40 – 60 minut, pozn. red.)

Kritici tohoto kroku říkají, že mnohdy jde o jedinou prevenci, kterou někteří lidé absolvují, protože je povinná. Lze toto řešit jinak?

Pracovnělékařské prohlídky jsou součástí systému pracovnělékařských služeb, tedy jednoho z esenciálních prvků ochrany zdraví při práci. Pracovnělékařská prohlídka, v obecné rovině, hodnotí zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k vykonávané práci. Hodnotí tedy jeho zdravotní předpoklady k požadavkům práce.

17.5.2022

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv