Odvody státu do zdravotnictví by se měly od roku 2018 valorizovat pravidelně. Stát by v době recese příspěvek za děti, důchodce či nezaměstnané ještě navyšoval v rámci tzv.anticyklického mechanismu, v době konjunktury by platil méně. Počítá s tím návrh zákona, který ministerstvo zdravotnictví předloží vládě 24. srpna. Proti pravidelné valorizaci je ministerstvo financí, spolu se zaměstnavateli a podnikateli odmítá i anticyklický mechanismus.

Zdravotnictví a peníze/ilustrační foto

O navýšení odvodů pro příští rok vláda už v květnu rozhodla svým nařízením, měsíční platba za každého z 5,95 milionů státních pojištěnců stoupne od 1. ledna 2017 z nynějších 870 na 920 korun, celkem o 3,6 miliardy korun.

Ministerstvo navrhuje upravit valorizaci zákonem, každoroční rozhodování vlády nezajišťuje podle něj předvídatelnost příjmů veřejného zdravotního pojištění pro delší období. Navíc místo objektivních kritérií ovlivňují rozhodnutí politická situace a ochota uvolnit peníze pro zdravotnictví. Například v letech 2010 až 2013 se příspěvek státu neměnil, systém tak vyčerpal veškeré rezervy.

Pravidelná valorizace vyplývá z programového prohlášení vlády. Podle ministerstva zdravotnictví by platba státu měla růst alespoň stejně jako HDP, obdobně by měly růst odvody zaměstnanců či podnikatelů. Výdaje státu na zdravotnictví by se měly dostat alespoň na průměr evropských zemí OECD.

Podle návrhu by v roce 2018 měl narůst příspěvek státu o 4,3 miliardy, v roce 2019 o 3,6 miliardy a v roce 2020 o 3,8 miliardy korun. Letos stát odvede zhruba 63 miliard.

Určení vyměřovacího základu pro platbu státu do zdravotnictví se podle návrhu má vázat na všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění. Anticyklický mechanismus pak předpokládá stanovení referenčního počtu státních pojištěnců pro každý kalendářní rok. Norma obsahuje i návrh, aby se zrušila zákonná možnost pro vládu vydávat nařízení, kterým dosud o zvyšování odvodu státu rozhodovala.

16.8.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv