Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) a Národní komise pro zdraví a rodinné plánování Čínské lidové republiky (NHFPC) podepsaly Memorandum o porozumění, které podpoří zřízení Asociace pro spolupráci ve zdravotnictví mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.

Podpis smlouvy/ilustrační foto

„Podporujeme zřízení Asociace jako významného nástroje pro rozvoj vzájemně prospěšného partnerství mezi zdravotnickými institucemi Číny a zemí regionu střední a východní Evropy. Bude mi ctí přijmout nominaci na jedno z prezidentských míst,“ uvedl po podpisu Memoranda ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Asociace bude hrát důležitou roli v následujících oblastech:

1. Prohlubování vztahů mezi ČLR a zemí SVE, včetně České republiky
2. Podpora zdravotnických institucí, včetně ČR, v aktivní účasti na kooperačních iniciativách v rámci spolupráce ČLR a zemí SVE zakotvené v Bukurešťském a Suzhouském akčním plánu
3. Přispívání k rozvoji zdravotnické spolupráce, včetně vědy a výzkumu, spolupráce ve veřejném zdraví, výměny dobré praxe a obchodní spolupráci ve zdravotnictví
4. Organizace setkání představitelů v oblasti zdravotnictví ve spolupráci s hostitelskou zemí tak, aby se takové setkání konalo každý rok

Asociace přijme model předsednictví „2+1“, konkrétně bude jeden prezident z ČR, jeden z ČLR a třetí z jedné z dalších 15 zemí SVE. MZČR a NHFPC nominují na pozice prvních prezidentů Asociace Svatopluka Němečka, ministra zdravotnictví ČR, a LI Bin, předsedkyni Národní komise pro zdraví a rodinné plánování ČLR. Další prezident bude nominován formou konzultací s ostatními 15 zeměmi SVE.
Jedním ze zdrojů financování Asociace budou dobrovolné příspěvky jejích členů.

29.3.2016

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv