V dubnu bude pokračovat dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče ohledně úhrad v roce 2019. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mnohokrát v médiích avizoval, že oproti minulým letům hodlá změnit postup Ministerstva zdravotnictví. Bude podporovat dohodu v jednotlivých segmentech. Nechce, aby poskytovatelé spoléhali na nedohodu s tím, že si peníze vylobbují u ministra prostřednictvím úhradové vyhlášky. Preferoval by, aby se peníze přidávaly za hmatatelné zvyšování kvality a efektivity, např. v oblasti elektronického zdravotnictví.
Elektronizace/ilustrační foto

Ministr Vojtěch by přivítal, kdyby poskytovatelé zdravotních služeb přistupovali k elektronizaci aktivně. Na dotaz portálu OZdravotnictvi.cz uvedl: „Pokud by segmenty poskytovatelů přišly s tím, že by se dobrovolně elektronizovaly, tak je na místě, aby k nějaké bonifikaci došlo. To je něco, co si zaslouží motivovat. Protože elektronizace samozřejmě něco stojí, ale zároveň se tím i zkvalitňuje a zefektivňuje péče.“

Bude usilovat o to, aby zdravotní pojišťovny dostaly více prostoru odměňovat pokroky v eHealth. Jako příklad uvádí objednávkové systémy v nemocnicích nebo projekty zaměřené na chronické pacienty. Velkou naději vkládá v telemedicínu.

„Národní telemedicínské centrum, které funguje ve Fakultní nemocnici Olomouc, je takovou první vlaštovkou. Má za sebou velmi dobré výsledky v rámci pilotních projektů. Např. v případě chronických onemocnění selhání srdce, kdy pacienty sledují na dálku, se o 50 % snížila mortalita a o 30 % potřeba hospitalizace,“ upozornil ministr Vojtěch.

Podle něj je nyní potřeba správně nastavit úhradové mechanismy od zdravotních pojišťoven. Ty by měly mít zájem podporovat postupy, které vedou k vyšší efektivitě, tj. k vyššímu přínosu pacientům za stejné či, ještě lépe, nižší náklady: „Ekonomická motivace je vždy nejsilnější. Když se povede správně určit hrazené výkony pro dlouhodobé financování, bude to motivace pro další nemocnice se zapojovat.“

Souvisí to i se stárnutím populace a zvyšováním počtu chronických pacientů. „Nebude v lidských silách stále navyšovat kapacity nemocnic. Tedy možnost sledovat pacienty na dálku, a odlehčit tak pacientům i lékařům, považuji za budoucnost,“ dodal ministr Vojtěch.

 

10.4.2018

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv