Česká mládež ve srovnání s rokem 2011 méně kouří, pije alkohol a užívá drogy. Vyplynulo to z výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), které byly zveřejněny na dnešní tiskové konferenci. Obdobný trend jako v Česku byl patrný i v jiných evropských zemích. Zkušenosti šestnáctiletých v Česku ve většině ukazatelů zůstávají nad evropským průměrem.
Mladí a alkohol/ilustrační foto

Projekt ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů. Koná se ve čtyřletých intervalech od roku 1995. Naposledy se ho zúčastnilo 35 zemí. V českém vzorku byly asi dvě stovky základních a středních škol z celé země. Dotazníky vyplnilo přes 2700 šestnáctiletých žáků 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ.

Zhruba na polovinu se v této věkové skupině snížil podíl silných kuřáků, kteří vykouří více než půl krabičky denně. V roce 2011 jich byla 8,2 procenta, loni 4,5 procenta. „Vzhledem k tomu, že kouření je nejrizikovější faktor z hlediska dopadů na zdraví, tak z toho máme radost,“ řekl národní koordinátor studie Ladislav Csémy.

Podíl dospívajících, kteří často pijí pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, se snížil z pětiny na 12,1 procenta. „Zůstává ale skutečností, že mezi českými adolescenty je neobyčejně nízké procento abstinujících, neboť 96 procent šestnáctiletých už pilo alkohol,“ doplnil Csémy.

Zatímco u alkoholu a tabáku je zlom patrný až v posledních čtyřech letech, v případě konzumace nelegálních drog trvá delší dobu. Nejčastěji užívané jsou konopné látky, s nimiž měla někdy v životě zkušenost více než třetina respondentů.

Navzdory pozitivnímu trendu se postavení České republiky v těchto ukazatelích v Evropě příliš nezměnilo. „Pokud jde o zkušenosti s konopnými drogami, tak jsme stále jednoznačně první v pořadí evropských zemí, které se té studie účastnily. Pokud jde o kouření a užívání alkoholu, tak tam jsme také výrazně výš než evropský průměr,“ řekl Csémy.

Rychlost poklesu užívání návykových látek mezi českou mládeží autory studie překvapila natolik, že letos provedli ověřovací studii na novém vzorku šestnáctiletých. Tyto trendy potvrdila.

Zatím podle Csémyho neexistuje jednoznačné vysvětlení, proč se to stalo. Může to souviset mimo jiné se změnou životního stylu a přesunem mladých lidí do virtuálního světa sociálních sítí. „Tráví mnohem méně času při skutečném kontaktu s vrstevníky ve volném čase. Z hlediska image je možná důležitější, jaký má telefon a zda má přístup k síti, než jestli má v kapse marlbora,“ poznamenal Csémy.

Tato studie se poprvé věnovala také fenoménům souvisejícím se závislostí na internetu. Asi desetina studentů uvedla, že v posledním roce hrála hry o peníze. Více než dvě pětiny studentů tráví ve všední den více než čtyři hodiny na internetu. Odborníci podle Csémyho zatím nevědí, jaké mohou z dlouhodobého pohledu být důsledky nadměrné konzumace internetu.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil varoval před tím, že jednu závislost může nahradit jiná. „Narůstá počet dětí, kteří hrají o peníze. Hraní na internetu je téma, které podle mě za deset let budeme řešit mnohem více než nelegální drogy,“ dodal.

21.9.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv