Talentovaní čeští studenti se sešli v budově francouzského velvyslanectví v Praze. Z rukou nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna převzali ocenění za své vědecké práce. Cenu Sanofi za farmacii si odnesla Eva Řezníčková z Univerzity Palackého v Olomouci. Prestižní ocenění vyhlašuje každoročně Velvyslanectví Francie v Praze. Kromě farmacie se zaměřuje i na lékařství, chemii a počítačové vědy.

Sanofi/foto

Cenu Sanofi za farmacii společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Sanofi. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů doktorských studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie. „Společnost Sanofi dlouhodobě spolupracuje s univerzitami i samotnými studenty. Snažíme se mladé české vědce podporovat. I proto mezi tři nejlepší z nich v této soutěži každoročně rozdělujeme 100 tisíc korun,“ říká Libor Kytýr, ředitel komunikace skupiny Sanofi. Kromě finančního ocenění čeká autory dvou nejlepších prací také měsíční stáž ve francouzské laboratoři.

První místo si letos odnesla Eva Řezníčková z Univerzity Palackého v Olomouci za práci „Protinádorová aktivita nových vysoce účinných inhibitorů cyklin-dependentních kinas“. Věnovala se v ní novým látkám s protinádorovými účinky. „Prvního místa v soutěži Cena Sanofi za farmacii si velice vážím. Vnímám to jako ocenění dosavadní práce nejen mé, ale celého našeho týmu, a zároveň i jako motivaci k další práci. Od zahraniční stáže očekávám získání nových zkušeností, rozšíření mých odborných znalostí i možnost navázání dlouhodobé spolupráce s novým pracovištěm, což může v budoucnu přispět k získání nových zajímavých výsledků a k dalšímu zlepšení našeho výzkumu,“ vysvětluje Eva Řezníčková.

Druhé a třetí místo obsadily studentky z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Barbora Vaňásková (roz. Servusová) získala pomyslné stříbro za práci “Deriváty pyrazinamidu: Syntéza a biologické testování”. Třetí příčka patřila práci “Ceramidy: lipidy kožní bariéry” a její autorce Barboře Školové.  “Kvalita současného výzkumu v chemických a biologických oborech je vysoká a tím i konkurence mezi vědci navzájem. Proto je Cena Sanofi za farmacii mezi studenty Farmaceutické fakulty UK vnímána jako prestižní ocenění vědeckých výsledků v našem oboru, pro který je multidisciplinarita přírodních věd typická,” chválila si Školová. Vaňásková navíc ocenila i příležitost srovnat vlastní práci s ostatními mladými vědci.  “Myslím si, že význam této soutěže spočívá především v možnosti prezentace výsledků projektu před odborným publikem a jeho srovnání s výzkumnými projekty na jiných univerzitách,” doplnila.

Slavnostní předání Cen Sanofi za farmacii 2015 se uskutečnilo 18. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátkám předal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

18.6.2015

zdroj: EMD Consultants


Další články

Na přehled všech zpráv