Vzdělávání mladých lékařů při přípravě na atestaci se musí stát pro nemocnice prioritou a jeho financování musí být zajištěno ze státního rozpočtu. Požaduje to spolek Mladí lékaři, podle něhož nelze personální krizi v nemocnicích řešit bez investic do vzdělávání. Spolek vládu vyzval, aby se zabývala komplexní reformou vzdělávání mladých lékařů a zajistila na ni peníze.
Lékař/ilustrační foto

Reforma vzdělávání lékařů a sester je součástí Strategie zdravotnictví do roku 2017. Ministr Svatopluk Němeček v ní shrnul kroky, jež by vláda měla stihnout v tomto funkčním období. Zahrnuje také růst platů a mezd v nemocnicích do tří let o třetinu. Cílem je zastavit odchody zdravotníků. Zákon o specializačním vzdělávání lékařů schválila vláda a jednají o něm poslanci.

Z lékařských fakult ročně vychází tisícovka lékařů, z nich pětina vůbec do českého zdravotnictví nenastupuje. Podle nejnovějšího průzkumu organizace HealthCare Institute se situace vyostřuje, pracovat po studiu v cizině chce už 28 procent mediků. Důvodem jsou vyšší platy, získání zkušeností a možnost studia cizího jazyka. Lékaře vyhání do ciziny také složitý systém specializačního vzdělávání v ČR.

Spolek Mladí lékaři zastupuje zhruba tisícovku lidí, z nich třetina jsou členové a dvě třetiny sympatizanti. Předseda spolku Jiří Šedo řekl, že o reformě vzdělávání jednali Mladí lékaři na ministerstvu opakovaně. Kroky navržené Němečkem považují za nedostatečné, shrnuli proto svoji vizi funkčního modelu předatestační přípravy v Desateru námětů pro kvalitnější vzdělávání lékařů. Návrh zaslali ministerstvu.

Spolek připomíná, že většina finanční zátěže spojené se školením mladých lékařů nyní leží na nemocnicích. Stát by podle Mladých lékařů měl hradit nemocnicím náklady na vzdělávání lékařů jako v ostatních vyspělých zemích. Za to by měl požadovat kvalitní přípravu dostatečného počtu specialistů.

Hlavně menší zařízení nejsou podle Mladých lékařů nyní schopna lékařům zajistit, aby mohli splnit všechny povinnosti předatestační přípravy, tedy období většinou pěti let od nástupu do zaměstnání, kdy se zaučují ve vybraném oboru a získávají praktické dovednosti a zkušenosti. Pak skládají atestační zkoušku a mohou jako specialisté v daném oboru samostatně léčit.

Problém vidí Mladí lékaři i v tom, že nyní jsou lékaři v předatestační přípravě většinou umísťováni na ta pracoviště, kde je nejaktuálnější potřeba zajistit provoz. Kvalita tréninku se tak podle nich propadá. Požadují, aby stát kvalitu povinných stáží a kurzů trvale sledoval.

17.5.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv