Mladých lékařů do 40 let je od roku 2010 o polovinu víc, jen o třetinu ale vzrostl přepočtený počet plných úvazků. Nejvíc přibývali mladí doktoři v okresních městech, naopak v nejmenších obcích se jejich počet skoro nezměnil.

„Mladí lékaři téměř vůbec nesměřují na venkov. Za téměř deset let jich tam přibylo asi o 1,8 procenta. Systém není lékaře schopen umístit tam, kam je potřebuje,“ dodal.

Za tvorbu dostupné sítě zdravotní péče odpovídají zdravotní pojišťovny. Podle nařízení vlády má mít každý občan praktického lékaře v dosahu do 35 minut jízdy. Podle analýzy Všeobecné zdravotní pojišťovny z ledna 2021 je to splněno pro všechny občany a 99,7 procenta území ČR.

Od roku 2010 přibylo zhruba 11 % praktických lékařů. Podle Bělobrádka za tu dobu ale vzrostl o téměř 80 procent počet těch, kteří jsou starší 60 let. Naopak asi o čtvrtinu méně než před deseti lety je lékařů ve věku 40 až 59 let. Mladých do 40 let je o 50 % víc.

Protože zejména mladé ženy dávají přednost částečným úvazkům, počet plných úvazků po přepočtení vzrostl jen o 4,5 procenta. Naopak počet lékařů nad 60 let kopíruje počet úvazků, lékaři v důchodovém věku zpravidla dál pracují na plný úvazek.

Nejvíc směřují lékaři do menších měst, dříve okresních, kde je i nemocnice. Ve větších městech převažují praktické lékařky nad lékaři v poměru dvě ku jedné, v menších městech byly dříve častější muži, ale poměr se zvolna obrací. Obecně se vydávají v posledních letech ženy studovat medicínu častěji než muži.

„Chtějí založit rodinu a věnovat se dětem, a proto volí snazší cestu zaměstnaneckého poměru na kratší úvazek, který je dostupný především ve větších městech. Zadlužit se hned na začátku kariéry nákupem venkovské ordinace a zde pracovat nepřetržitě bez reálné možnosti zástupu se mladé kolegyně zdráhají a nelze se jim divit,“ dodal.

Základním předpokladem toho, aby mladí lékaři přicházeli na venkov, je podle Bělobrádka to, aby mohl mít na venkově už svou studijní stáž. Situaci je podle něj třeba řešit spoluprací řady aktérů od zdravotních pojišťoven, obcí či krajů po samotné lékaře-školitele. Ideální postup je takový, aby si časový plán dohodl s mladým lékařem či lékařkou jak jeho školitel, tak lékař, který mu chce ordinaci předat.

12.4.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv