Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce zlepšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče v mimopražských regionech. Má na to připraveno 190 milionů korun z evropských dotací. Minimální příspěvek na jeden projekt není stanoven, maximální je 40 milionů korun. Sdělil to mluvčí MMR Vilém Frček. Žádosti lze podávat od letošního 5. dubna do 31. října 2022.

Pomocná ruka/ilustrační foto

„Cílem výzvy je podpořit kvalitní psychiatrickou péči za účelem zvýšení její dostupnosti, a to změnou organizace jejího poskytování. Chceme pomoci zlepšit podmínky pro poskytování psychiatrické péče, která je ve srovnání s jinými obory zdravotnictví stále finančně zanedbávána,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podporuje zřizování nových nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče. Jedná se o centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

O podporu mohou žádat příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zakládané. Dále například nestátní neziskové organizace, církve nebo obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

V Česku žije až půl milionu lidí s vážným psychiatrickým onemocněním, třetina obyvatel se s ním někdy v životě léčila. Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhým nejčastějším důvodem přiznání invalidního důchodu. V rámci reformy psychiatrické péče se počítá mimo jiné s omezením hospitalizací a přesunutím péče do terénu, k čemuž mají sloužit centra duševního zdraví, jejichž zřizování bude dotacemi podpořeno.

Centra mají tvořit mezistupeň mezi nemocniční a ambulantní péčí. Do roku 2022 by jich mělo vzniknout 30. Pracovat v nich budou týmy složené z psychiatrů, klinických psychologů, sester a sociálních pracovníků.

Psychiatrie je v ČR dlouhodobě podfinancována, ze zdravotnického rozpočtu dostávala v minulosti kolem deseti miliardy korun. Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění by letos měly dosáhnout 276,59 miliardy korun, výdaje by měly být asi o 23,5 milionu nižší.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 – 2013. Jeho cílem je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat asi 648 miliard korun.

29.3.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv