Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá zákonnou úpravu koordinované komplexní rehabilitace, která by lidem po úrazu či s postižením pomohla k návratu do aktivního života. Zákon by měl kvůli tomu systémově upravovat kromě léčebné i sociální a pracovní rehabilitaci. Uvedla to dnes náměstkyně ministryně Iva Merhautová na konferenci, která se k uvedenému tématu konala v Senátu.

Aktivní vozíčkář/ilustrační foto

Senátorka a někdejší ministryně zdravotnictví Milada Emmerová poukázala na potřebnost systémové úpravy. „Účelem tohoto celku koordinované rehabilitace je zdravotně postiženého člověka například po úrazu dovést zpět jak do života rodinného, tak do života pracovního,“ uvedla Emmerová.

Přednostka pražské Kliniky rehabilitačního lékařství Olga Švestková uvedla, že je pro komplexní rehabilitaci třeba zavést systém organizace a financování. Úspěšně by rehabilitaci podle ní mohly absolvovat dvě třetiny zdravotně postižených. Jejich návrat do aktivního života by ulevil zdravotnímu systému, neboť tito lidé by už nebyli odkázáni na péči v ústavech. Podle některých účastníků konference by k financování mohly být využity například peníze z úrazového pojištění.

Merhautová uvedla, že od roku 1999 se ministerstvo už dvakrát pokoušelo dát oblasti koordinované či ucelené rehabilitace nějaká pravidla a řád, vždy ale zůstalo jen u věcného záměru zákona. Na nové verzi chce spolupracovat s ministerstvy zdravotnictví a školství. „Věřím, že tentokrát už se to napotřetí podaří,“ dodala.

Přednostka bonnského Centra neurologické rehabilitace Marcela Lippertová – Grünerová zdůraznila potřebu včasného zahájení rehabilitace lidí, kteří utrpěli například poškození mozku. „Rehabilitace není něco, s čím se může čekat nějakou delší dobu, rehabilitace patří už na ARO (anesteziologické a resuscitační oddělení),“ podotkla.

Předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása k ucelené rehabilitaci přiřadil úpravy bydliště a případně pracoviště tak, aby se lidé mohli vrátit do plnohodnotného života a aby byli soběstační a nezávislí.

25.5.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv