O studium všeobecného a zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se pro akademický rok 2015/ 2016 uchází přes 4600 studentů. Přijata bude zhruba šestina – z toho přibližně 700 na obor všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. Situace se příliš neliší od loňského akademického roku, informoval děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Výuka/foto„Vzhledem k tomu, že si řada uchazečů podává přihlášky ke studiu na dvě a více vysokých škol, počet adeptů, kteří se dostaví k přijímacím zkouškám, bývá o stovky nižší. Znatelný je i rozdíl mezi počtem studentů, kteří jsou přijati, a počtem těch, kteří se ke studiu skutečně zapíší. Šance na přijetí tedy nejsou tak nepříznivé, jak by se na první pohled mohlo jevit,“ uvedl děkan.

Fakulta zatím neplánuje, že přijme o deset procent mediků více než loni. Pro plánování navýšení počtu studentů by bylo třeba znát přesné ekonomické podmínky – tedy nejen obecnou informaci o možnosti dotace, ale konkrétní data, s jakým rozpočtem může fakulta pracovat. To je nezbytné proto, abychom mohli přijmout nové učitele a investovat do případného rozšíření kapacit. Jsme rádi, že se nám dlouhodobě daří udržovat ze všech lékařských fakult nejpříznivější poměr počtů učitelů a studentů, protože hlavním kritériem je pro nás kvalita absolventů,“ vysvětlil prof. Šedo.

Kvalitnější výběr studentů povede podle děkana také k poklesu počtu těch, kteří během prvních let studia zjišťují, že na náročné studium nestačí a fakultu opouštějí.

„Filozofií 1. LF UK není ‚produkce vysokoškoláků’, ale příprava špičkových odborníků úspěšných ve své profesi a prospěšných svým pacientům,“ doplnil děkan.

Velký zájem je letos i o studium nelékařských oborů – celkem se přihlásilo přes 2200 uchazečů. „Vede zájem o fyzioterapii a nutriční terapii – ke studiu těchto oborů si přihlášku podalo téměř 1400 studentů. Plánujeme, že celkem do nelékařských oborů přijmeme asi pětinu uchazečů,“ uvedla proděkanka zodpovědná za přijímací řízení prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Proděkanka doplnila, že zhruba 480 uchazečů o studium lékařských oborů požádalo od upuštění od příjímací zkoušky pro vynikající prospěch. Ke studiu Všeobecného lékařství mohou být bez zkoušky přijati studenti, kteří měli průměr známek ze všech předmětů na střední škole do 1,15. Pro zájemce o studium Zubního lékařství jsou kritéria přísnější – musí mít ve všech ročnících střední školy samé jedničky, tedy do průměru 1,00. „V těchto dnech obdrží uchazeči rozhodnutí děkana,“ dodala prof. Dušková.

2.4.2015

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv