Na Svatém Kopečku u Olomouce začne od února příštího roku fungovat domov pro nemocné a opuštěné. Zázemí najde v prostorách víceúčelového centra Norbertina v klášteře sester premonstrátek. Domov svaté Anežky bude sloužit chudým lidem, kteří jsou v důsledku špatného zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhých. Podobná služba v Olomouci chybí. Podle vedoucího charitního střediska Samaritán Petra Prinze je o tato lůžka velký zájem.
Světlo/ilustrační foto

O otevření nové služby usilovali zástupci olomoucké charity dlouhou dobu. „Domov je určen pro lidi ocitající se v tíživé situaci, kteří jsou nemocní a nesoběstační z mnoha závažných důvodů a potřebují více pomoci a péče, aby mohli důstojně dožít či překonat náročnou životní etapu,“ informovala ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.

Domov, ve kterém budou propojeny služby azylového domu a pečovatelské služby, bude spadat pod charitní středisko Samaritán. Zázemí v něm najdou například lidé, kteří jsou propuštěni ze zdravotního zařízení nebo bydlí na ubytovnách a náhle se zhorší jejich zdravotní stav. Navíc jsou často bez peněz, uvedli zástupci charity.

Podle Prinze je po těchto místech velká poptávka. S nedostatečnými možnostmi pomoci se potýkají i města, zdravotnická zařízení a některé sociální služby. „Na území města podobná služba určitě není, podobnou službu chystá Armáda spásy v Šumperku. Takové služby chybějí napříč celou republikou. Je totiž stále více lidí, kteří jsou ekonomicky ve velmi špatné situaci a při zhoršení jejich zdravotního stavu, hospitalizaci nebo po úrazech či amputacích, kdy se nemají kam vrátit, nastanou problémy,“ řekl dnes Prinz ČTK.

Provoz vznikajícího Domova svaté Anežky s kapacitou 30 lůžek zahájí středisko Samaritán 1. února 2018. „I když je jeho umístění prozatímní, zásadním způsobem pomůže řešit jeden z palčivých sociálních problémů v regionu,“ doplnil Prinz.

Víceúčelové centrum Norbertinum sester premonstrátek na Svatém Kopečku, v jehož prostorách najde domov zázemí, ukončí svoji činnost k 31. prosinci letošního roku. Charita Olomouc připravuje vše potřebné pro provoz domova, vybírá především pracovníky, uvedla mluvčí olomoucké charity Eva Štefková.

5.12.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv