Zdravotnictví podle Nadačního fondu proti korupci vydá zbytečně víc za test, který u žen s rakovinou prsu zjistí, zda jim hrozí návrat nemoci. Za téměř 99.000 korun ho hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Podle ředitele fondu Petra Soukenky jsou někteří členové výboru onkologické společnosti navázáni na spolumajitele distributora testu. Proto prý odmítli doporučit k úhradě novější test užívaný už v EU, který vyjde zhruba na polovinu. VZP i onkologové kritiku odmítli.

Otazník/ilustrační foto„Test Oncotype DX doporučila onkologická společnost a je v mezinárodních doporučených postupech. Druhý test nemá doporučení společnosti a není ani v mezinárodních doporučených postupech,“ reagoval mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Test užívají onkologové při rozhodování, zda pacientce dát chemoterapii, nebo stačí hormonální léčba. V pilotním projektu uhradila firma test pro 20 žen. Když se VZP rozhodovala, zda test hradit, požádala o vyjádření primářku Masarykova onkologického ústavu Katarínu Petrákovou. „Promítla jsem VZP naše zkušenosti, kolik žen mělo být léčeno chemoterapií a díky testu nemuselo, a že se nám to zdá pro ně dobré,“ řekla ČTK.

VZP se rozhodla zaplatit test 200 žen, zatím ho podstoupilo 100, pak vyhodnotí ekonomický a léčebný přínos a rozhodne, zda test hradit. „Do toho vstoupila firma se žádostí dalšího testu, který v té době nebyl zařazen do doporučených postupů, přitom už běžel projekt s testem Oncotype DX. Nepovažovali jsme za vhodné to měnit. Doporučili jsme vyčkat, až bude projekt zhodnocen,“ vysvětlila primářka.

Soukenka v prohlášení pro ČTK naznačil korupční vazby. Distributorem Oncotype DX je společnost Xeneo s.r.o. Její 30procentní spolumajitel Michal Burger je spolumajitelem a pracovníkem Institutu biostatistiky a analýz (IBA). Spolumajitelem a členem vedení IBA je člen onkologické společnosti docent Ladislav Dušek, v dozorčí radě je předseda zdravotního výboru profesor Rostislav Vyzula, rovněž člen výboru onkologické společnosti.

„Zajímavá konspirace, ale bohužel sám se v IBA zabývám jen klinickými registry. S uvedenou firmou nemám nic společného,“ sdělil na dotaz ČTK Vyzula. Ke schválení pilotního projektu uvedl, že se tak stalo před pár lety po hlasování výboru onkologické společnosti. „V mém případě jsem se asi zdržel hlasování, protože se mi nelíbila vysoká cena, ale s jistotou vím, že jsem z toho důvodu test rozporoval,“ dodal.

„Je logické, a každý soudný a nezaujatý člověk snad pochopí, že není možné, aby pracovníci pojišťovny zpochybňovali doporučení a stanoviska nejvyšších odborných autorit,“ uvedl Tichý.

Soukenka ve zprávě rovněž uvádí, že 70procentním majitelem společnosti Xeneo je Radek Procházka. Pracoval v pobočce farmaceutické firmy v době, kdy v ní jako prokurista působil nynější náměstek ředitele VZP Petr Honěk. „Vypovídací hodnota těchto výroků je taková, jako kdyby VZP prohlásila, že její bývalý zaměstnanec Petr Soukenka se zveřejňováním nesmyslných informací mstí za to, že před několika lety bylo v rámci reorganizace zrušeno jeho místo, a on ve VZP proto skončil,“ reagoval Tichý.

1.12.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv