Svoji nadváhu, obezitu, vysoký tlak či cholesterol si řada lidí nepřipouští. V dotaznících, kde měli určit, zda některou z těchto obtíží trpí, ji u sebe přiznalo méně lidí, než pak lékaři měřením zjistili. Ukázala to studie o zdraví Evropanů EHES, která sbírala podklady pro vytvoření evropského zdravotního monitorovací systému. Zprávu o studii zveřejnil Státní zdravotní ústav na svém webu.
Zdravé vs nezdravé jídlo/ilustrační foto
Výskyt nadváhy, kdy BMI je vyšší než 25, se na základě měření pohyboval u mužů ve 12 zemích od 51,8 do 83,2 procenta a u žen od 35,1 do 62,5 procenta. V průměru byl naměřený výskyt o 2,2 procentního bodu vyšší u mužů a o 4,2 procenta u žen. Nadváhu přitom přiznalo 68 procent dotázaných českých mužů, potvrzena byla u 71 procent, a 38 procent českých žen, potvrzena byla u 41 procent.

Výskyt obezity, kdy BMI je vyšší než 30, se na základě měření pohyboval v zapojených zemích u mužů od 15,1 procenta do 28,9 procenta a u žen od 5,1 procenta do 35,3 procenta. Naměřené hodnoty tak byly v průměru o 5,4 procentního bodu vyšší u mužů a o pět procentních bodů vyšší u žen. Obezitu přiznalo 18 procent českých mužů, zjištěna byla u 24 procent, v případě českých žen ji přiznalo osm procent a změřena byla u 14 procent.

Výskyt vysokého tlaku 140/90 a víc se na základě lékařských měření pohyboval u mužů v zapojených 12 zemích od 13 do 40,3 procenta a u žen od 10,8 do 36,6 procenta. V porovnání se subjektivními údaji byl výskyt vyšší u mužů o 9,5 procentního bodu, u žen o 2,6 procentního bodu.

O svém vysokém tlaku vědělo jen 16 procent dotázaných českých mužů, měření ho prokázala u 32 procent. V případě českých žen vědělo o své hypertenzi 13 procent dotázaných, naměřena byla 25 procentům.

Výskyt zvýšené hladiny cholesterolu pět milimolů na litr krve a víc se na základě měření ve 12 zemích pohyboval od 56 do 76 procent u mužů a od 18 do 73 procent u žen. Naměřené hodnoty tak byly mezi muži v průměru o 45,1 a u žen o 39,6 procentního bodu vyšší než u subjektivně sdělená data.

Zvýšený cholesterol uvedlo 22 procent českých mužů a 23 procent českých žen, měření ho potvrdila u 69 procent dotázaných mužů a stejného procenta žen v ČR.

14.7.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv