Domoci se rychle odškodnění za bolest a ztížené společenské uplatnění kvůli pracovnímu úrazu a nemoci z povolání umožňuje nařízení vlády, které zaslalo ministerstvo zdravotnictví do připomínkového řízení. Předloha také zvyšuje přiznanou částku tak, že počty bodů u jednotlivých poškození stoupají na dvojnásobek a hodnota bodu roste ze 120 na 250 korun.

Spravedlnost/ilustrační foto

Podle chystaného nařízení lze získat za ztížení společenského uplatnění až 5,75 milionu korun. „Bude-li mít poškozený za to, že by mu měly příslušet částky vyšší, může se domoci zvýšení soudní cestou,“ uvádí v materiálu na vládním webu ministerstvo. Podle metodiky, kterou pro soudce vydal k novému Občanskému zákoníku Nejvyšší soud (NS), je to až deset milionů korun. Metodika NS pokrývá jen odškodňování úrazů, neupravuje odškodňování nemocí z povolání.

Z resortních statistik vyplývá, že v letech 2011 až 2014 se ročně řešilo odškodnění zhruba 54.000 pracovních úrazů, z toho 1100 až 1250 nemocí z povolání. Šlo o odškodnění bolesti i ztíženého společenského uplatnění. Náklady na bolestné se pohybovaly mezi 232 až 248 miliony, na ztížené společenského uplatnění mezi 264 až 301 milionem.

Použití metodiky NS v lékařské praxi je podle ministerstva nyní příliš komplikované. Lékaři nejsou proškoleni, nebylo by tedy možné zajistit spolehlivé a plynulé podávání přes 100.000 lékařských posudků. Pro přechodnou dobu proto počítá ministerstvo s využitím vládního nařízení.

Nařízením stoupnou roční náklady na odškodnění bolesti po navýšení hodnoty bodu z 248 na 485 milionů Kč, po přidělení vyššího počtu bodů u některých položek o dalších deset procent na 534 milionů Kč. V případě ztížení společenského uplatnění stoupnou roční náklady po zvýšení hodnoty bodu z 300 na 600 milionů Kč a po zvýšení bodového ohodnocení o 200 až 300 milionů na 800 až 900 milionů korun.

Ze statistik Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a z přehledu Kooperativy a.s. a České pojišťovny, jež náhrady vyplácejí, vyplývá, že z ročních zhruba 50.000 pracovních úrazů a 1200 nemocí z povolání je nejvýš pět procent velmi těžkých. Na počty velmi těžkých poškození zdraví lze usuzovat z počtu vyplácených rent, loni jich bylo 14.651.

Účinnost vládního nařízení se navrhuje od letoška, po dvou letech mají být přezkoumány dopady. Návrh nepředpokládá růst pojistného. Ročně se na něm vybere kolem šesti miliard korun, vyplacené náhrady a správa systému činí kolem dvou miliard, které se nyní odvádějí do státního rozpočtu.

13.7.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv