Ministerstvo zdravotnictví chce zjistit, zda jsou pacienti spokojeni se svým lékařem a jaké nejčastější výhrady k jeho péči mají. V těchto dnech spustilo první online aplikaci, která umožní vyplnit online dotazník ke sledování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností s poskytovanou zdravotní péčí. Dotazník zatím nabízí možnost hodnotit ambulantní služby, které poskytují všeobecní praktiční lékaři a ambulantní specialisté.

Vyhledávání na internetu/ilustrační foto

 

„Rádi bychom touto cestou posílili pozici pacienta, jehož názor je pro nás z hlediska kvality a bezpečí poskytovaných služeb velmi cenný a podstatný,“ uvádí ministerstvo na svém webu. Na projektu spolupracuje s Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

V dotazníku lidé mohou zhodnotit péči, která jim byla poskytnuta za posledních 12 měsíců v ordinaci praktika či specialisty. Po vyplnění základních údajů, jako jsou věk, pohlaví a velikost bydliště, následují otázky, zda lékař věnuje pacientovi dost času, má zájem o jeho osobní situaci a zapojuje ho do rozhodování o postupu léčby.

Hodnotí se rovněž to, zda lékař je pečlivý při vyšetření tělesného stavu pacienta, nabízí mu preventivní vyšetření, jako jsou celkové nebo cílené preventivní prohlídky či očkování. Pacienti se mohou vyjádřit i k tomu, zda jsou spokojeni se srozumitelností informací, jež jim lékař poskytuje. Hodnotí, zda má lékař přehled o jejich předchozích návštěvách a projevuje zájem o návaznost léčby.

Součástí dotazníku je i zhodnocení vzhledu ordinace, doba čekání na vyšetření, je-li problém se lékaře dovolat a zda poskytuje konzultace po telefonu. Lidé mohou v závěru dotazníku dát komentář a návrhy na zlepšení.

Dotazník je anonymní, informace důvěrné. Text byl zpracován podle předlohy mezinárodního dotazníku ke zjišťování spokojenosti pacientů v praxích lékařů Evropské unie. Vypracování a hodnocení v Česku je podpořeno grantem ministerstva zdravotnictví a odborně vedeno Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

2.7.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv