Je všeobecně známo, že cholesterol je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro onemocnění srdce a cév, která způsobují více než 50 % všech úmrtí v České republice. Ne všichni si v naší společnosti uvědomují jeho nebezpečí, proto je důležité na tento problém stále upozorňovat a dbát na jeho příjem, především tzv. špatného cholesterolu (LDL-CH). Cholesterol je pro organizmus nepostradatelný, ale na druhou stranu ho nesmíme mít v krvi nadbytek. Zdravým životním stylem a pohybovou aktivitou lze předcházet zvýšení nezdravého cholesterolu. Dietní zásady spočívají v omezení konzumace tuků, většího příjmu vlákniny v potravě a omezení příjmu alkoholu.

Cholesterol/ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes stále účinnější léky na snižování cholesterolu, jako jsou kupříkladu statiny a ezetimib, mnozí pacienti stále nedosahují ani zdaleka tzv. „cílových hodnot“, které nemocným zaručují relativní kardiovaskulární bezpečí. A právě proto vznikají ve výzkumných laboratořích nové molekuly, schopné cholesterol snižovat o další desítky procent. V tomto roce lze očekávat evropskou registraci a uvedení na trh nové generace léků snižujících cholesterol, tzv. inhibitorů PCSK9. Tyto léky jsou revoluční z několika důvodů:

  • Jsou to první léky na ovlivnění hladin tuků v krvi, které se podávají jako injekce. Podkožní aplikace injekce, kterou si pacient aplikuje speciálním perem sám jednou za dva týdny je nemocnými velmi dobře snášena.
  • Snižují cholesterol o 50 – 60 %, když jsou podávány samostatně, stejně jako když jsou přidány k léčbě statiny či jinými léky.
  • Předběžné výsledky ze studií (zatím je nelze považovat za průkazné) ukázaly už po roce podávání snížení kardiovaskulárních onemocněních o více než 50 %.
  • Mechanismem účinku. Jsou to monoklonální protilátky proti klíčovému enzymu cholesterolového metabolizmu, PCSK9.

Nové léky budou určeny pro nemocné s velmi vysokými hodnotami cholesterolu. Především to jsou nemocní, kteří mají zvýšené hladiny cholesterolu vrozené a mají vysoký cholesterol (bohužel také riziko infarktu a dalších kardiovaskulárních onemocněních už okolo 30ti let) v důsledku genetické poruchy, tzv. „familiární hypercholesterolemie“. V České republice je takto nemocných několik desítek tisíc. Vysoký cholesterol totiž u velmi vysokého procenta není pouze důsledkem nesprávné diety a životosprávy, jak se někdy mylně traduje. Genetika hraje významnou úlohu u většiny nemocných.

 

21.4.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv