Novou technologii, která má výrazně zpřesnit a zkrátit dobu při zhotovování můstků na zubní implantáty, má jako první v ČR k dispozici Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Díky novému přístroji mohou stomatologové část protetické práce namísto v laboratoři udělat přímo v ústech pacienta,“ uvedl přednosta kliniky doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

Titanová konstrukce zubní náhrady

A – titanové pilíře, B – titanový spojovací drát, C – místo sváru

S novým přístrojem budou pracovat odborníci v nově zřízeném Implantologickém centru stomatologické kliniky, které je zaměřeno na moderní technologie a přístupy v léčbě chybějících zubů. „Nová technologie otevírá i další možnosti pro vědecký výzkum přesnosti zubních náhrad,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Nejmodernější způsob náhrady vlastních zubů jsou zubní implantáty. Jde většinou o titanové šrouby, které se zavádějí do čelistní kosti a nahrazují tak kořen vlastního zubu. Poté, co se implantát do kosti vhojí, což normálně trvá dva až tři měsíce, se na něj zhotovuje pilíř – nástavba a následně fixní nebo snímatelná protetická práce. Díky bioaktivní úpravě povrchů implantátů se dnes mohou některé z nich již okamžitě zatížit – tzn. ihned po zavedení implantátu do kosti na něj lze zhotovit provizorní, ale i definitivní můstek.

Výhoda nové technologie WeldOne spočívá v tom, že zubní lékař nemusí zhotovovat otisky, ale titanovou konstrukci jako základ zubní náhrady vytvoří přímo v ústech pacienta. Nová technologie velmi zpřesňuje a zrychluje výrobu zubní náhrady. Největší využití bude mít při zhotovování rozsáhlých prací v bezzubých čelistech či při výrobě větších můstků, ať už provizorních či definitivních.

Přednosta kliniky doc. Foltán upozornil, že zubní implantáty jsou sice nejlepší způsob, jak nahradit chybějící zuby, ale mají nevýhodu v tom, že tuto léčbu zdravotní pojišťovny nehradí. Na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN je cena jednoho implantátu i s korunkou stanovena na 19.890 korun.

11.2.2015

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv