10. května nabyde účinnosti novela zákona o rozpočtových pravidlech. I když tato norma nemá zdánlivě nic společného se zdravotnictvím, dopadne také na zdravotní pojišťovny a jejich pojištěnce.
Rozpočet/ilustrační foto

Podle novely budou muset pojišťovny převést své bankovní účty do České národní banky (ČNB), a to do 10. února 2017. Nejpozději od této doby budou muset pojištěnci posílat pojistné na nová čísla účtů. Zaměstnanci si změny patrně ani nevšimnou, protože platby za ně provádí zaměstnavatel. Ale samoplátci, tedy podnikatelé a osoby bez zdanitelných příjmů si musí dát pozor.

Pokud se v čísle účtu zmýlí, nemělo by se do 10. května 2018 ještě nic stát, protože novela pamatuje i na tyto situace. Pojišťovny budou mít dva roky možnost ponechat si své původní účty v komerčních bankách a jejich zůstatky převádět do ČNB. Po této lhůtě se však platby pojistného budou plátcům vracet z důvodu neexistujícího účtu a hrozí načítání penále za dlužné pojistné. Zdravotní pojišťovny by proto měly o této změně plátce v dostatečném předstihu informovat.

Pojištěnce čeká ještě jedna změna a může být příjemná. Zaměstnanecké pojišťovny dosud financují určitou část preventivních programů (cca z jedné desetiny až pětiny) z úrokových příjmů. O tyto prostředky ovšem přijdou ve prospěch státního rozpočtu, jedná se o několik desítek milionů korun. Na druhou stranu ale státní rozpočet převezme většinu výdajů pojišťoven za bankovní služby.

Ušetřené prostředky budou moci pojišťovny poslat do fondu prevence. Kromě toho, a to je nejdůležitější změna, bude nově možné převést prostředky z provozního do preventivního fondu, a to bez omezení.
Pokud srovnáme následující částky, může dojít k výraznému posílení preventivních programů. Zaměstnanecké pojišťovny plánují pro rok 2016 vydat na prevenci cca 470 mil. Kč. Na účtech provozních fondů však ke konci tohoto roku očekávají zůstatky ve výši bezmála tří miliard korun. Ačkoli nelze očekávat, že by veškeré ušetřené prostředky chtěly převést na preventivní programy, je evidentní, že se jedná o vemi vydatný zdroj.

Ten by mohl motivovat k potřebnému, byť jen částečnému posílení konkurence zdravotních pojišťoven. Nově bude totiž platit, že čím bude pojišťovna efektivnější v oblasti svého provozu, tím více bude možné přidat na preventivních programech nebo vytvořit programy nové a lákat na ně pojištěnce. A pojišťovny to budou moci udělat již od 10. května letošního roku.

Server OZdravotnictvi.cz bude situaci sledovat a o konkrétních změnách preventivních programů své čtenáře informovat.

2.5.2016

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv