Připravovaná novela zákona o léčivech má zajistit dostupnost léku na předpis do dvou pracovních dní v jakékoliv lékárně. Platit by mohla od roku 2020. Vyplývá to návrhu předpisu. Proti systému se opakovaně stavěla Česká lékárnická komora (ČLnK). Vadí jí mimo jiné to, že na zaslání připomínek k novele zákona měla prakticky jen vánoční svátky, informovala na webu.
Léky/ilustrační foto
„Má-li pacient na receptu předepsaný hrazený léčivý přípravek, měl by mít možnost si ho vyzvednout v kterékoliv lékárně, kterou si zvolí. Ale zároveň si navrhovaná úprava klade za cíl v maximální možné míře respektovat jak fungující mechanismy a smluvní vztahy mezi všemi zainteresovanými subjekty v dodavatelsko-odběratelském řetězci, tak rovněž respektovat obecné tržní a ekonomické zákonitosti,“ uvádí dokument.

Držitelé registrace o rozhodnutí léčivého přípravku, čili farmaceutické firmy, zřídí a budou provozovat automatizovaný informační systém pro objednávání přípravků, které v běžné distribuci nemá lékárna dostupné. Takzvaný emergentní systém bude fungovat nepřetržitě, odkazy na informační systémy jednotlivých firem zveřejní na webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Od roku 2017 mají povinnost zajistit pro lékárny nedostupné léky distributoři léčiv. Podle ministerstva i dalších kritiků je ale systém, který se do zákona dostal jako poslanecký návrh ČSSD, nevymahatelný a nejasný. Nově mají mít povinnost léky dodat přímo výrobci. Výjimkou je jen situace, kdy firma lék aktuálně nevyrábí.

„V případě nevydání léku pacientovi bude mít lékárna možnost takto dodaný léčivý přípravek do dvou týdnů vrátit distributorovi, který jej dodal. Distributor bude mít povinnost léčivý přípravek převzít,“ píše se v dokumentu. Návrh počítá s tím, že distributor bude mít část zásob vyhrazených pro emergentní systém a dodat do lékáren je bude moci jen se souhlasem výrobce.

Podobný systém funguje na Slovensku, kde si pro tyto výjimečné dodávky firmy uzavírají smlouvy se svými distributory, kteří je pro ně do lékáren dodají. Pro stát budou náklady na jeho zavedení podle ministerstva minimální, farmaceutické firmy na Slovensku přišlo jeho zavedení na zhruba 80.000 Kč, dalších 10.000 až 15.000 korun měsíčně platí za jeho provoz. Dodávka jednoho balení přijde asi na 25 korun. Ministerstvo očekává, že v případě převzetí slovenského modelu by mohla být zejména částka na zavedení výrazně nižší. Firem, které v Česku dodávají léky na recept, je asi 270.

Prezident ČLnK Lubomír Chudoba již dříve řekl, že by místo zavedení emergentního systému stačilo, aby výrobce mohl v případě hrozícího nedostatku léku zakázat okamžitě jeho reexport. Nyní musí tento krok schvalovat ministerstvo zdravotnictví, vyhodnocení trvá podle Chudoby jeden až dva týdny.

Lékárnám by podle prezidenta ČLnK také pomohlo, aby při objednávání léků bylo možné volit distributora, tedy aby vybrané léky neměly jednoho výhradního distributora pro všechny české lékárny. V Česku je kolem 2500 lékáren, komora si v minulosti stěžovala, že některým dodávají distributoři léky přednostně.

2.1.2019

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv