Začala platit novela zákona upravující vzdělávání lékařů. Navyšuje počet základních studijních oborů, naopak snižuje počet specializací. Podle vlády má především zjednodušit a zkrátit dobu pro získání lékařské specializace. Dosud v Česku existovalo včetně certifikovaných kurzů 96 různých odborností.

Pediatrilustrační fotoZákon snižuje počet základních specializací ze 46 na 43. Samostatně už nebude možné studovat praktické lékařství pro děti a dorost, bude součástí pediatrie. Vzroste naopak počet základních kmenů, které jsou součástí specializačního vzdělávání lékařů, ze 17 na 19.

Délka vzdělávání v základním kmeni potrvá dva a půl roku místo současných dvou let, a bude zakončená zkouškou. Zákon umožní souběžné studium ve dvou příbuzných specializačních oborech, tedy takových, které náležejí ke stejnému kmeni.

Novela také upřesní výkon odborného dohledu nad neatestovanými lékaři a vymezí požadavky na garanta oboru a školitele. Podle průzkumu České lékařské komory mezi mladými lékaři má třetina z nich pocit, že je školitel nevede řádně k atestaci a že nemají dostatečný dohled nad svou prací.

Každý lékař smí školit nejvýše dva kolegy před atestací. Zákon nově definuje práci pod odborným dozorem, pro lékaře před dokončením základního vzdělávacího kmene, a dohledem po něm. V případě dozoru musí být školitel na pracovišti přítomen a dosažitelný do 15 minut. U dohledu stačí dostupnost na telefonu a dojezd do 30 minut.

Zákon upřesní také podmínky pro uznání aprobace cizinců ze zemí mimo EU. Nyní musí splnit test v rodném jazyce, pětiměsíční praxi a složit odbornou zkoušku v češtině. Podle ČLK by ale měli lékaři z ciziny skládat i zkoušku z českého jazyka. V plánu je asi roční přechodné období, po něj budou moci současní žadatelé o aprobaci své zkoušky dokončit za současných podmínek.

„Za pět měsíců dostudovat odbornost, jazyk a ještě pracovat, to se nedá zvládnout,“ uvedl nastupující prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Přesné podmínky nového aprobace stanoví ministerstvo zdravotnictví aktuálně připravovanou vyhláškou.

3.7.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv