V Evropském domě v Praze se sešli zástupci European multiple sclerosis platform (EMSP) s mladými lidmi z České republiky, kterým byla diagnostikována roztroušená skleróza. Diskutovalo se především o životě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a o jejich zaměstnanosti. A právě ta je jednou z priorit EMSP. Organizace současně také představila aktivity v oblasti zaměstnávání lidí s RS na evropské úrovni, včetně aktivit na půdě Evropského parlamentu.

Stáž/ilustrační foto

Na počátku projektu poskytování stáží uskutečnila EMSP průzkum mezi 1 300 mladými pacienty ve věku 18 až 35 let. 65 % respondentů odpovědělo, že pracují či vykonávají dobrovolné práce. Jedním z největších rizik pro zaměstnané s roztroušenou sklerózou však je, že bez odpovídající podpory a pochopení na pracovišti často musí ukončit svou pracovní aktivitu v nižším věku, než by chtěli. Studie ukázala, že 80 % z nich obvykle končí s prací do 15 let od počátku onemocnění.

I v České republice EMSP odstartovala program „Believe and Achieve“, v jehož rámci nabízí mladým pacientům s roztroušenou sklerózou placené stáže v soukromé sféře v délce 6 – 12 měsíců. Současně má tento projekt inspirovat zaměstnavatele, aby se neobávali zaměstnat talentované pacienty a odbourat mýty, které se k této nemoci pojí. „Lidé s roztroušenou sklerózou neprosí o charitu, ale o příležitost. EMSP a její korporátní partneři je nyní nabízí. V první fázi je k dispozici 15 pozic v národních pobočkách významných mezinárodních farmaceutických společností Novartis a Biogen. Délka stáží se pohybuje od šesti do dvanácti měsíců. Potřebujeme více společností, které věří v upřednostňování schopností před disabilitou. Zveme všechny mladé lidi s tímto onemocněním, aby začali svůj profesní život v inkluzivním pracovním prostředí,“ doplňuje informace o projektu jeho koordinátorka Emma Roganová.

Momentálně se v Praze se otevírá pět pozic v oblastech obchodu, finanční analýzy, farmakovigilance a E-Travel administraci.

Jsem velmi ráda, že se projekt rozběhl a byl představen také v České republice. Věřím, že bude inspirací pro všechny, kteří se s nemocí potýkají a nechtějí se vzdát své profese a aktivního života. Každý má nějaké limity, ale s trochou porozumění a vstřícnosti je lze posouvat,“ říká Jana Hlaváčová, předsedkyně Sdružení mladých sklerotiků.

 

30.7.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv