Jak různé neřesti ovlivňují výkon v zaměstnání a co to přináší? Takovou otázku si položili experti OECD, kteří se zabývali mimo jiné vlivem obezity, konzumace alkoholu a tabákových výrobků na trh práce. Vycházeli z desítek dosud publikovaných studií a z analýzy nejaktuálnějších dat mezinárodní zdravotnické statistiky.

Odchod z práceilustrační fotoU obezity vycházejí výsledky poměrně jednoznačně. Obézní lidé mají menší šanci získat práci a zaměstnavatelé jim dávají nižší mzdy (až o 18 %), což kompenzuje jejich nižší produktivitu. Stráví delší dobu na nemocenské, což platí především pro ženy. Nepotvrdila se však domněnka, že lidé trpící obezitou odcházejí dříve do důchodu.

Naopak u spotřeby alkoholických nápojů výsledky vycházejí poměrně rozporuplně. Dlouhodobé střídmé pití přináší díky sociálním kontaktům vyšší příležitosti na trhu práce, stejně jako vyšší ohodnocení oproti abstinentům. Lidé s mírnou konzumací alkoholických nápojů mají také v průměru o 20 % nižší absenci v práci ve srovnání s abstinenty a lidmi s vysokou konzumací alkoholu. Za zvláštní můžeme považovat fakt, že u poslední skupiny jsou vlivy na zaměstnanost a mzdy různé a nelze je zobecnit.

U kuřáků jsou často zmiňovány sociální vazby, trávení společného času při kouření cigaret, bylo by tedy možno předpokládat stejné pozitivní efekty jako u střídmých konzumentů alkoholu. Studie ovšem došla k jiným závěrům. Kuřáci vydělávají o 4-8 % méně než nekuřáci a existuje u nich o třetinu vyšší pravděpodobnost absence na pracovišti. Odcházejí také dříve do důchodu.

Autoři v závěru konstatují, že vládní výdaje do zdravotnictví by se měly více zaměřit na prevenci rizikových faktorů (obezita, kouření), které způsobují chronické nemoci. Jejich vliv na trh práce je neoddiskutovatelný a přinášejí pro něj i národní hospodářství značné ztráty.

Celou studii si můžete přečíst zde:
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-labour-market-impacts-of-obesity-smoking-alcohol-use-and-related-chronic-diseases_5jrqcn5fpv0v-en

17.8.2016

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv