Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících se od září znovu zvýší. Vláda dnes rozhodla o zvednutí průměrného příjmu, ze kterého se počítají. Růst má stejně jako procentní část důchodů, která se kvůli vysoké inflaci od příštího měsíce mimořádně navyšuje o 5,2 procenta.

Stejně jako u zaměstnanců upravila vláda i náhrady po služebním úrazu či nemoci z povolání vojákům či policistům.

Náhrady se valorizují pravidelně. Představují rozdíl mezi průměrným příjmem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl se pak dorovnává. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U víc vyživovaných je to 80 procent.

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů. Ta od září letos už podruhé kvůli vysoké inflaci mimořádně vzroste, a to tentokrát o 5,2 procenta. Stejně se tedy podle navrhovaných nařízení má zvednout i příjem, z něhož se pak náhrady počítají. Naposledy se upravovaly v červnu při první mimořádné valorizaci penzí. Tehdy se příjem pro výpočet zvýšil o 8,2 procenta.

Úřady a instituce na náhrady po úpravě vydají podle podkladů k nařízením do konce roku zhruba o 861 400 korun víc. Ostatní zaměstnavatelé platí od roku 1993 zákonné pojištění odpovědnosti u dvou pojišťoven, a to u Generali České pojišťovny a u Kooperativy. Ty by měly vyplatit na toto navýšení podle odhadů o 83,6 milionu korun víc.

V resortu vnitra má náhrady asi 220 lidí. Zářijová změna má do konce roku vyjít na 1,3 milionu korun.

Náhrady jsou i za úrazy či nemoci z povolání ve službě, v náhradní službě či na cvičeních. V resortu obrany se týkají podle podkladů 67 lidí. Výdaje by se po navýšení zvedly letos asi o 835 600 korun.

17.8.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv