Česká vakcinologická společnost doporučuje přeočkování dětí i dospělých z Ukrajiny, kteří nemohou doložit absolvování povinných očkování. Stačit by podle ní měla i fotografie nebo kopie očkovacího průkazu. Navrhuje přeočkování kombinovanými vakcínami a dětí i proti tuberkulóze (TBC). Doporučená jsou pro uprchlíky i nepovinná očkování včetně vakcinace proti covidu-19. Častější než v ČR je na Ukrajině zejména výskyt tuberkulózy a spalniček.

„Podle platného očkovacího kalendáře na Ukrajině mají být děti očkované proti tuberkulóze jednou dávkou BCG vakcínou v novorozeneckém věku, proti záškrtu, tetanu, černému kašli, poliomyelitidě a nákazám způsobených Haemophilus influenzae typ b vakcínami obsaženými v kombinovaných vakcínách a proti virové hepatitidě typu B, proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím MMR vakcínou ve 12 měsících a v šesti letech,“ uvedla odborná společnost.

Proočkovanost proti těmto nemocem je v zemi ve srovnání s ČR nižší. V roce 2020 bylo proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím očkováno kolem 82 procent ukrajinských dětí, proti záškrtu, tetanu a černému kašli kolem 81 procent a proti dětské obrně neboli poliomyelitidě v roce 2021 asi 80 procent.

V některých oblastech Ukrajiny může být proočkovanost nižší. Také v ČR se ale proočkovanost populace snižuje vlivem odmítání očkování některými rodiči. Neočkované děti nemohou být přijímané do mateřských škol.

„Doporučujeme, aby děti, adolescenti a dospělí měli nárok na bezplatné očkování podle očkovacího kalendáře a doporučení platných v České republice, včetně nepovinných očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé věkové kategorie,“ uvedla odborná společnost.

Pro děti bez prokázaného očkování doporučují vakcinologové speciální zrychlené očkovací schéma. U dětí, jejichž očkování bude možné doložit, budou všechny dávky považované za platné a bude v očkování pokračováno s doplněním podle českého očkovacího schématu. Aplikovaná bude druhá dávka MMR vakcíny v pěti letech a posilující dávka kombinované proti tetanu, záškrtu, dětské obrně a dávivému kašli v deseti letech.

Dětem budou dál doporučená očkování proti rotavirům, meningokoku a pneumokokům či HPV, lidskému papilomaviru.

„Předpokládá se, že převážná většina dospělých u sebe nebude mít dokumentaci o provedených očkování,“ píše společnost. Dospělí by tak podle ní měli být přeočkováni jednou dávkou vakcíny MMR a jednou dávkou vakcíny proti tetanu, záškrtu, dětské obrně a dávivému kašli. Doporučeno bude také očkování proti covidu-19 a chřipce.

8.3.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv