Olomoučtí vědci získali evropský patent na nové látky s protinádorovým účinkem. Jde o komplexní sloučeniny na bázi platiny, které jsou účinnější než dnes používaná chemoterapeutika, a mají i menší negativní vedlejší účinky. Udělení patentu předcházel mnohaletý výzkum. Jeho získání je prvním krokem k možnému využití těchto látek jako léčiv nádorových onemocnění, informoval mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Radek Palaščák.

Vědec/ilustrační foto

Výzkum vědců z přírodovědecké fakulty byl zaměřen na vylepšení účinků cisplatiny, což je jedno z nejpoužívanějších léčiv na bázi platiny. Jejich cílem bylo připravit nejen látky se značným protinádorovým účinkem, ale i látky vykazující nižší nežádoucí vedlejší účinky. „Systematickým týmovým výzkumem jsme zjistili, že uvedeného je možné dosáhnout záměnou dvou molekul amoniaku vázaných na atom platiny v cisplatině za dvě molekuly derivátu 7-azaindolu,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Zdeněk Trávníček.

Odborníci získané biologické vlastnosti ověřili na buněčných i zvířecích modelech. Na základě těchto zjištění podali přihlášky národních i mezinárodních patentů, výsledky výzkumu zveřejnili rovněž v renomovaných světových vědeckých časopisech. Udělení evropského patentu jim nyní umožňuje zahájit jednání s případnými zájemci o vývoj léčiva a jeho uvedení na trh. „Udělení evropského patentu je prestižní záležitostí, neboť žadatel musí splnit přísná pravidla na původnost i průmyslovou využitelnost,“ uvedl jeden z členů týmu Pavel Štarha.

Na mnohaletém výzkumu se podíleli odborníci z katedry anorganické chemie, z vědecko-výzkumného pracoviště přírodovědecké fakulty Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a vědci z katedry buněčné biologie a genetiky. „Za tímto účelem jsme před několika lety vybudovali společnou laboratoř pro in vitro testování širokého spektra biologických aktivit,“ uvedl vedoucí katedry a další spolupůvodce uděleného patentu Zdeněk Dvořák.

V uplynulých pěti letech získala Univerzita Palackého díky práci vědců ve skupině Zdeňka Trávníčka osm národních patentů a jeden evropský, které poskytují právní ochranu pro případné využití biologicky aktivních komplexních sloučenin jako léčiv závažných nemocí.

Úspěšní jsou vědci z olomoucké univerzity i v ostatních oborech. Loni v září informovali zástupci univerzity o tom, že její odborníci získali společně s berlínskými kolegy evropský patent na stimulátor růstu rostlin. Látka s pracovním názvem PI-55, kterou odborníci společně vyvinuli, dokáže utlumit rostlinu ve vnímání vlastních přirozených hormonů. Přínosem by mohla být například pro zemědělce.

29.5.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv