Česká onkologická společnost odmítla projekt Asociace inovativních farmaceutických firem (AIFP) na zveřejňování spolupráce jednotlivých lékařů s firmami na internetu. Od pololetí by si pacienti mohli vyhledávat na webu transparentní spolupráce, zda jejich lékař spolupracuje s výrobci léků, jezdí s jejich finančním příspěvkem na kongresy a jakou částku za rok získal. Podle výboru společnosti projekt zavádí princip předpokládané viny a je „zavádějící až neblahý“.

Zveřejňování na internetu/ilustrační foto

„Jako nepravdivé odmítáme tvrzení, že spolupráce mezi lékaři a průmyslem vytváří potenciál pro střet zájmů. Ten vytvářejí konkrétní osoby, nikoli obecně komunikace nebo spolupráce,“ řekl ČTK předseda onkologů profesor Jiří Vorlíček. Vadí mu, že lékaři jsou automaticky považováni za zkorumpované a vše, co dělají, by mělo být na internetu. „Pokud firmy podplácejí lékaře, měly by si to hlídat především firmy samy,“ zdůraznil.

Projekt představil výboru onkologů minulý týden ředitel AIFP Jakub Dvořáček a zaštítil ho ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček , který v něm vidí šanci na zprůhlednění toků peněz ve zdravotnictví.

Tři desítky členských organizací AIFP se podle Dvořáčka nedopouští excesů jako některé firmy stojící mimo AIFP, které například zaplatily lékařům africké safari. Od roku 2011 lze na webu www.lekarskekongresy.cz dohledat odborné akce, na něž členské organizace poskytují příspěvky.

Možné korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem aktuálně navrhují v novele zákona o regulaci reklamy poslanci.

Podle Dvořáčka nový projekt AIFP reaguje na tlak veřejnosti i politiků na zprůhlednění vztahů firem s lékaři. Vorlíček však tvrdí, že je napadána integrita lékařů při předepisování léčiv a odborná úroveň spolupráce. „Vědečtí pracovníci i lékaři již mnoho let v každé publikaci zveřejňují obsah i rozsah spolupráce s průmyslem a všemi organizacemi,“ uvedl.

Pokud se iniciativa odvolává na USA, Francii či Nizozemsko, kde měly konkrétní firmy problém s porušením zákonů či etických standardů, není to podle výboru důvod zavádět v ČR pro lékaře princip předpokládané viny.

Zveřejňování ročního souhrnu plateb podle výboru vytvoří ve veřejnosti falešný obraz o finanční provázanosti lékařů a firem. „Lékaři v nemocnicích, a nejen oni, stanovují terapeutický postup. Konkrétní lék ale je vybrán podle výběrových řízení managementem pracoviště, případně je konkrétní značka určena v lékárně,“ uvedl Vorlíček.

27.1.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv