Pacientské organizace mohou hlásit své zástupce do pacientské rady, která bude poradním orgánem ministerstva zdravotnictví. Z navržených ministr Miloslav Ludvík  jmenuje její členy na začátku září, uvedlo dnes ministerstvo na webu. Na ministerstvu také vzniklo nové oddělení na podporu pacientů.

Zdravotnictví/ilustrační foto

„Pacientská rada bude mimo jiné podávat návrhy a podněty v oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů a bude se vyjadřovat k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů v rámci vnitřního připomínkového řízení,“ uvedlo ministerstvo. Bude také moci navrhovat, jaké zdravotní výkony zařadit na seznam výkonů placených ze zdravotního pojištění.

Pacientské organizace mohou své zástupce navrhovat do 22. srpna. Z návrhů ministr vybere maximálně 25 členů, kteří budou mít čtyřleté volební období. Podle ministerstva bude při výběru kladen důraz na vyrovnané zastoupení různých diagnóz a zdravotních stavů.

Navrhující organizace musí být spolkem, ústavem či obecně prospěšnou společností a fungovat nejméně rok, doložit musí výroční zprávu i financování. Členství není placené, hradit chce ministerstvo členů rada jen náklady na dopravu. Scházet se rada bude nejméně čtyřikrát ročně.

Pacientská rada už v minulosti na ministerstvu fungovala, někteří členové ale nebyli s její činností spokojeni. Například v roce 2008 si členka Vladimíra Bošková z Občanského sdružení na ochranu pacientů stěžovala, že rada nemohla nic ovlivňovat a byla stavěna před hotová rozhodnutí.

7.8.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv