Zjistit možnou otravu krve dříve, než nastanou vážné příznaky a život ohrožující stavy, umožňuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze nový systém. Zástupci nemocnice to uvedli na dnešní tiskové konferenci. Systém je založený na pravidelném měření některých hodnot u pacientů. Každému pacientovi přiřadí skóre, které určí, zda je potřeba zásah lékaře nebo převoz na jednotku intenzivní péče. V ostrém provozu je systém půl roku, předtím ho lékaři a sestry testovali.

Zdraví/ilustrační foto

Sepse neboli otrava krve je podle přednosty Kliniky infekčních nemocí Michala Holuba hlavní příčinou smrti na infekční choroby. „Je to hra, která se odehrává mezi bakteriemi, viry, plísněmi a naším organismem,“ řekl Holub. Sepse má řadu příčin, od infikovaného zranění přes bakterie v dýchacím nebo trávicím ústrojí až po komplikace po větších operacích. Problémem je to, že může probíhat skrytě. „Sepse je život ohrožující stav, čím dříve ji zjistíme, tím dříve můžeme začít pacienta léčit a tím lepší má vyhlídky,“ uvedla lékařka Eva Bartáková.

Základem systému pro včasné varování před sepsí je ve vojenské nemocnici skórovací tabulka, která každému pacientovi přiřadí skóre podle aktuálně naměřených hodnot. Vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí Ivana Koudelková popsala, že u každého nově hospitalizovaného se každých 12 hodin sleduje šest ukazatelů – tlak, puls, teplota, dechová frekvence a vědomí. Naměřeným výsledkům se v tabulce přiřadí skóre, které určí, zda pacient potřebuje častější sledování, intervenci lékaře nebo rovnou převoz na jednotku intenzivní péče.

Zkušební provoz systému trval od loňského léta až do února 2017. Koudelková uvedla, že za poslední čtyři měsíce roku 2016 jím prošlo 237 pacientů. Jen necelých 12 procent z nich mělo nulové skóre nevyžadující žádnou akci. Častější sledování kvůli možnému riziku sepse potřebovalo přes 60 procent lidí, tři procenta vyžadovala intenzivní péči. „Sedm pacientů skončilo na jednotce intenzivní péče, všichni měli sepsi, z toho u dvou byl šokový stav,“ doplnila Koudelková. Šest z těchto lidí se podařilo zachránit, jeden nemoci podlehl. Podle Koudelkové měl kromě sepse další závažné komplikace.

Skórování není vhodné úplně pro všechny lidi, není spolehlivé u těhotných, u dětí a také u pacientů v terminálním stádiu nemoci. Vojenská ústřední nemocnice ho naplno spustila před půl rokem a novinářům ho představila na Mezinárodní den sepse, který připadá na 13. září. Podobný systém se užívá v Itálii, Británii a Švédsku.

13.9.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv