Více než 360 klientů VZP se v posledních třech letech pokaždé (při)otrávilo oxidem uhelnatým. Toto nebezpečí pravidelně roste s nástupem topné sezóny – řada lidí stále podceňuje rizika související s tím, že si nenechají zkontrolovat plynový kotel nebo vyčistit komín. Ročně si otrava oxidem uhelnatým vyžádá kolem 150 mrtvých.

Otrava/ilustrační foto

Oxid uhelnatý zaujímá v Evropě 1. místo mezi náhodnými otravami. Protože je to nedráždivý plyn bez zápachu, člověk jeho přítomnost v místnosti vůbec nemusí zaregistrovat. Bez varování může upadnout do bezvědomí. Je pak už jen otázkou štěstí, zda ho někdo najde včas. V opačném případě jsou následky fatální.

Za poslední tři roky vykázali lékaři Všeobecné zdravotní pojišťovně diagnózu „otrava oxidem uhelnatým“ celkem v 1 092 případech. Náklady na péči se výrazně liší podle stavu, v jakém je intoxikovaný člověk nalezen. Celkem za uvedené tři roky dosáhly bezmála 12,5 milionu korun.

Podle dat, která zveřejnili lékaři z České společnosti hyperbarické a letecké medicíny, zemře ročně na otravu oxidem uhelnatým zhruba 140–150 lidí. Nejčastější příčinou výskytu plynu v domácnostech jsou netěsnosti plynových kotlů, špatně odvětrané karmy či zanesené komíny. Lidé by si proto v zájmu vlastního bezpečí měli zajistit jejich pravidelnou revizi.

Počáteční příznaky otravy se mohou projevovat bolestí hlavy, závratěmi, rozostřeným viděním či pocitem na zvracení. Člověk by tento stav neměl podcenit. Je třeba začít ihned intenzivně větrat, opustit zamořenou místnost a raději přivolat lékaře. Otrava oxidem uhelnatým totiž postupuje velmi rychle a vývoj od prvotních příznaků k bezvědomí může být dílem okamžiku.

22.11.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv