Pacientská rada se na ministerstvu zdravotnictví poprvé sejde 18. října. Má 24 členů z organizací pacientů či jejich blízkých různých diagnóz. Polovině z nich dnes ministr zdravotnictví předal jmenovací dekrety. Rada se bude vyjadřovat i k připravované zdravotnické legislativě jako součást vnitřního připomínkového řízení ministerstva.

Zdravotnictví/ilustrační foto

„Cílem do budoucna je, aby se pacienti a pacientské organizace dostaly do legislativního zakotvení, konkrétně do zákona o zdravotních službách, aby byli součástí takzvaného meziresortního připomínkového řízení,“ řekla náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová. V meziresortním řízení se k zákonům či vyhláškám kromě ostatních ministerstvem vyjadřují další organizace a instituce a jejich připomínky musí předkladatel vypořádat. „Dneska jsou pacienti a pacientské organizace ve slabším postavení k orgánům státní správy,“ dodala.

Rada se bude scházet nejméně čtyřikrát ročně. Prostřednictvím svého tajemníka může podávat návrhy či připomínky. Letos v létě vzniklo na ministerstvu také oddělení podpory pacientských organizací, které má čtyři zaměstnance.

Současné členy vybralo ministerstvo z přihlášených organizací. Pokud se přihlásilo více za jednu diagnózu, snažilo se, aby se samy dohodly. Organizace musí být zapsaným spolkem, ústavem či obecně prospěšnou společností a fungovat nejméně rok, doložit musí výroční zprávu i financování.

Zastoupeny jsou různé diagnózy, od početných, jako je cukrovka nebo různé druhy rakoviny, po vzácná onemocnění. „Pokud je více než jedna desetina obyvatel nemocná nebo postižená, potom je velmi důležité, aby byli zastoupeni při rozhodovacích procesech,“ řekla na tiskové konferenci k ustavení rady Romana Skála-Rosenbaum, která zastupuje pacienty s Parkinsonovou chorobou. Podle Vlastimila Milaty ze sdružení Diactive Czech Republic jich bude ještě víc, protože podle odhadů je jen pacientů s diabetem přes 800.000.

Pacientská rada už v minulosti na ministerstvu fungovala, někteří členové ale nebyli s její činností spokojeni. Například v roce 2008 si členka Vladimíra Bošková z Občanského sdružení na ochranu pacientů stěžovala na to, že rada nemohla nic ovlivňovat a byla stavěna před hotová rozhodnutí. Současní členové mají čtyřletý mandát.

 

6.10.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv